Cổng chuyển đổi


D-LINK KVM-222

D-LINK KVM-222

830,000 vnđ
Đầu đổi HDMI ->VGA 2011A
Khác

Đầu đổi HDMI ->VGA 2011A

247,000 vnđ
D-LINK DKVM-4U
D-Link

D-LINK DKVM-4U

1,280,000 vnđ
CARD PCI TO USB 3.0 Unitek Y 7301
Unitek

CARD PCI TO USB 3.0 Unitek Y 7301

355,000 vnđ
USB TO HDD UNITEK Y3322A
Unitek

USB TO HDD UNITEK Y3322A

415,000 vnđ
CARD PCI TO COM 9
Unitek

CARD PCI TO COM 9

200,000 vnđ
MULTI VGA LCD Dtech DT 7254
Dtech

MULTI VGA LCD Dtech DT 7254

210,000 vnđ
MULTI VGA LCD Dtech DT 7258
Dtech

MULTI VGA LCD Dtech DT 7258

310,000 vnđ
CARD PCI 1X TO 1394
Khác

CARD PCI 1X TO 1394

260,000 vnđ
Techmate TMHD-08
Khác

Techmate TMHD-08

150,000 vnđ
Techmate TMSD-01
Khác

Techmate TMSD-01

79,000 vnđ
Hub USB CLIPTEC RZH 201
Khác

Hub USB CLIPTEC RZH 201

112,000 vnđ
RJ45 Conector
Khác

RJ45 Conector

5,000 vnđ
RJ45 Conector
Khác

RJ45 Conector

6,000 vnđ
Đầu đổi DVI -> VGA
Khác

Đầu đổi DVI -> VGA

35,000 vnđ
D-LINK DKVM-4K
D-Link

D-LINK DKVM-4K

950,000 vnđ
CARD PCI TO PARALLEL
Khác

CARD PCI TO PARALLEL

170,000 vnđ
CARD PCI TO 1394
Khác

CARD PCI TO 1394

150,000 vnđ
D-LINK KVM-121

D-LINK KVM-121

570,000 vnđ