CARD PCI & Bộ chuyển đổi


Bộ KMV Switch Ugreen 30357
Ugreen

Bộ KMV Switch Ugreen 30357

397,000 vnđ
Bộ gộp HDMI Ugreen 40234
Ugreen

Bộ gộp HDMI Ugreen 40234

512,000 vnđ
Bộ gộp HDMI Ugreen 40278
Ugreen

Bộ gộp HDMI Ugreen 40278

616,000 vnđ
D-LINK DKVM-4U
D-Link

D-LINK DKVM-4U

1,280,000 vnđ
Data VGA Dtech DT-7032
Dtech

Data VGA Dtech DT-7032

115,000 vnđ
CARD PCI TO COM 9
Unitek

CARD PCI TO COM 9

200,000 vnđ
MULTI VGA LCD Dtech DT 7254
Dtech

MULTI VGA LCD Dtech DT 7254

210,000 vnđ
MULTI VGA LCD Dtech DT 7258
Dtech

MULTI VGA LCD Dtech DT 7258

310,000 vnđ
CARD PCI 1X TO 1394
Khác

CARD PCI 1X TO 1394

260,000 vnđ
Techmate TMHD-08
Khác

Techmate TMHD-08

150,000 vnđ
Techmate TMSD-01
Khác

Techmate TMSD-01

79,000 vnđ
Hub USB CLIPTEC RZH 201
Khác

Hub USB CLIPTEC RZH 201

112,000 vnđ
RJ45 Conector
Khác

RJ45 Conector

5,000 vnđ
RJ45 Conector
Khác

RJ45 Conector

6,000 vnđ
Đầu đổi DVI -> VGA
Khác

Đầu đổi DVI -> VGA

35,000 vnđ
D-LINK DKVM-4K
D-Link

D-LINK DKVM-4K

950,000 vnđ
CARD PCI TO PARALLEL
Khác

CARD PCI TO PARALLEL

170,000 vnđ
CARD PCI TO 1394
Khác

CARD PCI TO 1394

150,000 vnđ
D-LINK KVM-121

D-LINK KVM-121

570,000 vnđ