CPU AMD Ryzen R7 1700X
AMD

CPU AMD Ryzen R7 1700X

10,290,000 vnđ
CPU Intel Core i7-6800K
INTEL

CPU Intel Core i7-6800K

10,920,000 vnđ
CPU Intel Core i7-7800X
INTEL

CPU Intel Core i7-7800X

10,240,000 vnđ
CPU Intel Core i7-7740X
INTEL

CPU Intel Core i7-7740X

9,150,000 vnđ


HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold)
WD

HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold)

9,180,000 vnđ
HDD 8TB WD8002FRYZ
WD

HDD 8TB WD8002FRYZ

11,450,000 vnđ
HDD 10TB Seagate Ironwolf ST10000VN0004
SEAGATE

HDD 10TB Seagate Ironwolf ST10000VN0004

10,690,000 vnđ
HDD 10TB WD100EFAX
WD

HDD 10TB WD100EFAX

10,135,000 vnđ

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào