CPU Intel Core i7 5820k
INTEL

CPU Intel Core i7 5820k

9,750,000 vnđ
CPU AMD Ryzen R7 1700X
AMD

CPU AMD Ryzen R7 1700X

10,290,000 vnđ
CPU Intel Core i7-6800K
INTEL

CPU Intel Core i7-6800K

10,920,000 vnđ

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào