iMac MK472(2015) 5K
APPLE

iMac MK472(2015) 5K

Call
iMac MNED2(2017)
APPLE

iMac MNED2(2017)

59,600,000 vnđ
iMac MNEA2(2017)
APPLE

iMac MNEA2(2017)

51,300,000 vnđ
iMac MNE02(2017)
APPLE

iMac MNE02(2017)

38,500,000 vnđ
iMac MNE92(2017)
APPLE

iMac MNE92(2017)

46,900,000 vnđ

Hiện không có sản phẩm nào

NUC5I5RYH
INTEL

NUC5I5RYH

8,690,000 vnđ
NUC7i3BNH
INTEL

NUC7i3BNH

6,990,000 vnđ
BOXNUC7I7BNH
INTEL

BOXNUC7I7BNH

12,790,000 vnđ
BOXNUC7i5BNH
INTEL

BOXNUC7i5BNH

9,250,000 vnđ
BOXNUC6CAYH
INTEL

BOXNUC6CAYH

3,390,000 vnđ
NUC BOXNUC7I3BNHX1
INTEL

NUC BOXNUC7I3BNHX1

8,090,000 vnđ
NUC BOXNUC7I5BNHX1
INTEL

NUC BOXNUC7I5BNHX1

10,390,000 vnđ
NUC BOXNUC7I7BNHX1
INTEL

NUC BOXNUC7I7BNHX1

13,390,000 vnđ
BOXNUC5CPYH
INTEL

BOXNUC5CPYH

3,590,000 vnđ
BOXNUC5I3RYH
INTEL

BOXNUC5I3RYH

5,990,000 vnđ

Server IBM x3100 M5 5457B3A
IBM - SERVER

Server IBM x3100 M5 5457B3A

19,500,000 vnđ
Server IBM X3650 M5 5462D2A
IBM - SERVER

Server IBM X3650 M5 5462D2A

69,990,000 vnđ
Server IBM X3250 M5 5462C2A
IBM - SERVER

Server IBM X3250 M5 5462C2A

53,900,000 vnđ

Server DELL PowerEdge T420
DELL

Server DELL PowerEdge T420

46,900,000 vnđ
Server Dell PowerEdge R430
DELL

Server Dell PowerEdge R430

55,500,000 vnđ
Server Dell PowerEdge T330
DELL

Server Dell PowerEdge T330

37,900,000 vnđ
Server Dell PowerEdge T30
DELL

Server Dell PowerEdge T30

16,790,000 vnđ