Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

BOXNUC6CAYH
INTEL

BOXNUC6CAYH

3,990,000 vnđ

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

RAM 8GB Server HP 726718-B21
SERVER HP

RAM 8GB Server HP 726718-B21

4,302,000 vnđ
RAM 8GB Server HP 713983-B21
SERVER HP

RAM 8GB Server HP 713983-B21

4,005,000 vnđ
RAM 8GB Server HP 713979-B21
SERVER HP

RAM 8GB Server HP 713979-B21

3,560,000 vnđ
RAM 4GB Server HP 669322-B21
SERVER HP

RAM 4GB Server HP 669322-B21

2,225,000 vnđ


RAM 8GB Server IBM 49Y1397
IBM - SERVER

RAM 8GB Server IBM 49Y1397

3,590,000 vnđ
RAM 4GB Server IBM 00D5028
IBM - SERVER

RAM 4GB Server IBM 00D5028

2,453,000 vnđ
RAM 4GB Server IBM 00D4955
IBM - SERVER

RAM 4GB Server IBM 00D4955

2,094,000 vnđ
Nguồn Server IBM 94Y6667
IBM - SERVER

Nguồn Server IBM 94Y6667

3,263,000 vnđ
Nguồn Server IBM 94Y6669
IBM - SERVER

Nguồn Server IBM 94Y6669

2,818,000 vnđ
Nguồn Server IBM 94Y6668
IBM - SERVER

Nguồn Server IBM 94Y6668

2,373,000 vnđ
Nguồn Server IBM 94Y5974
IBM - SERVER

Nguồn Server IBM 94Y5974

2,521,000 vnđ
HDD 300GB Server IBM 90Y8913
IBM - SERVER

HDD 300GB Server IBM 90Y8913

4,038,000 vnđ
HDD 1TB Server IBM 81Y9806
IBM - SERVER

HDD 1TB Server IBM 81Y9806

3,250,000 vnđ
HDD 500GB Server IBM 81Y9802
IBM - SERVER

HDD 500GB Server IBM 81Y9802

2,871,000 vnđ