Hiện không có sản phẩm nào

iMac MK482 (2015)(5K)
APPLE

iMac MK482 (2015)(5K)

57,990,000 vnđ
iMac MK472(2015) 5K
APPLE

iMac MK472(2015) 5K

48,500,000 vnđ
iMac MK442 (2015)
APPLE

iMac MK442 (2015)

32,590,000 vnđ
iMac MK142 (2015)
APPLE

iMac MK142 (2015)

26,990,000 vnđ


Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Server IBM x3100 M5 5457B3A
IBM - SERVER

Server IBM x3100 M5 5457B3A

19,500,000 vnđ
Server IBM X3650 M5 5462D2A
IBM - SERVER

Server IBM X3650 M5 5462D2A

69,990,000 vnđ
Server IBM X3250 M5 5462C2A
IBM - SERVER

Server IBM X3250 M5 5462C2A

52,290,000 vnđ

Server DELL PowerEdge T420
DELL

Server DELL PowerEdge T420

46,900,000 vnđ
Server Dell PowerEdge R430
DELL

Server Dell PowerEdge R430

55,500,000 vnđ
Server Dell PowerEdge T330
DELL

Server Dell PowerEdge T330

37,900,000 vnđ
Server Dell PowerEdge T30
DELL

Server Dell PowerEdge T30

16,790,000 vnđ


Hiện không có sản phẩm nào