Hiện không có sản phẩm nào

NUC7i3BNH
INTEL

NUC7i3BNH

7,290,000 vnđ

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

Hiện không có sản phẩm nào

RAM 16GB Server IBM 49Y1563
IBM - SERVER

RAM 16GB Server IBM 49Y1563

5,982,000 vnđ
HDD 2TB Server IBM 81Y9794
IBM - SERVER

HDD 2TB Server IBM 81Y9794

5,444,000 vnđ