UPS Santak TG 500
SANTAK

UPS Santak TG 500

1,075,000 vnđ
UPS Santak TG 1000VA
SANTAK

UPS Santak TG 1000VA

2,620,000 vnđ
UPS Santak C1K
SANTAK

UPS Santak C1K

8,890,000 vnđ
UPS Santak C2K

UPS Santak C2K

19,290,000 vnđ
UPS Santak C3K

UPS Santak C3K

28,500,000 vnđ
UPS SANTAK 2000 PRO

UPS SANTAK 2000 PRO

6,010,000 vnđ

Hiện không có sản phẩm nào

UPS ARES AR265i
ARES

UPS ARES AR265i

1,030,000 vnđ
UPS ARES AR265U
ARES

UPS ARES AR265U

Call
UPS ARES AR2120
ARES

UPS ARES AR2120

2,350,000 vnđ
UPS ARES AR620
ARES

UPS ARES AR620

5,690,000 vnđ
UPS ARES AR901IIRT
ARES

UPS ARES AR901IIRT

9,588,000 vnđ
UPS ARES AR903II
ARES

UPS ARES AR903II

18,390,000 vnđ
UPS ARES AR902II
ARES

UPS ARES AR902II

13,590,000 vnđ
UPS ARES AR630
ARES

UPS ARES AR630

7,790,000 vnđ

UPS Sorotec HP317E 500
Sorotec

UPS Sorotec HP317E 500

950,000 vnđ
UPS Sorotec HP317E 650
Sorotec

UPS Sorotec HP317E 650

1,100,000 vnđ
UPS Sorotec HP317E 1200
Sorotec

UPS Sorotec HP317E 1200

3,550,000 vnđ
UPS Sorotec HP317E 2000
Sorotec

UPS Sorotec HP317E 2000

4,850,000 vnđ
UPS Sorotec HP317E 3000
Sorotec

UPS Sorotec HP317E 3000

6,890,000 vnđ

UPS Eaton 5L 650VA USB
Eaton

UPS Eaton 5L 650VA USB

930,000 vnđ
UPS Eaton 5L 850VA USB
Eaton

UPS Eaton 5L 850VA USB

1,500,000 vnđ
UPS Eaton 5L 1200VA USB
Eaton

UPS Eaton 5L 1200VA USB

2,100,000 vnđ