Danh mục sản phẩm

Camera

CAMERA HOME IP KBVISION KX-H30PWNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng - đen
 • Nguồn: DC 5V
CAMERA HOME IP KBVISION KX-H13PWNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng - đen
 • Nguồn: DC 5V
CAMERA HOME IP KBVISION KX-H20PWNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: 5V/2A
CAMERA HOME IP KBVISION KX-H10PWNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: 5V/2A
CAMERA HOME IP KBVISION KX-H30WNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: DC 5V
CAMERA HOME IP KBVISION KX-H13WNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: DC 5V
CAMERA HOME IP KBVISION KX-H10WNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: DC 5V1A
CAMERA SPEED DOME KBVISION KX-2007sPNKBVISION
 • Màu sắc: Trắng - đen
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K14CAKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K15CKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K14CKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K13CKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K12CKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K11CKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K12CPKBVISION
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA FULL HD CVI 2K KBVISION KX-2K11CPKBVISION
 • Chất liệu: Chuẩn chống bụi nước: IP67
 • Tốc độ: Tốc độ khung hình :30fps@ 4Mp(2560x1440), 30fps@1080p(1920x1080), 30fps@720p(1080x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA NIGHT BREAKER KBVISION KX-NB2005MC22KBVISION
 • Chất liệu: Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67
 • Tốc độ: Khung hình: Tối đa 25/30fps@1080P
 • Nguồn: DC12V
CAMERA NIGHT BREAKER KBVISION KX-NB2005MCKBVISION
 • Chất liệu: Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67
 • Nguồn: DC12V
CAMERA NIGHT BREAKER KBVISION KX-NB2004MCKBVISION
 • Chất liệu: Vỏ nhôm, chuẩn chống nước chống bụi IP67
 • Nguồn: DC12V
CAMERA NIGHT BREAKER KBVISION KX-NB2003KBVISION
 • Chất liệu: Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67
 • Nguồn: DC12V
CAMERA NIGHT BREAKER KBVISION KX-NB2002KBVISION
 • Chất liệu: Vỏ kim loại, chuẩn chống nước chống bụi IP67
 • Nguồn: DC12V
CAMERA NIGHT BREAKER KBVISION KX-NB2001KBVISION
 • Màu sắc: Trắng
 • Nguồn: DC12V
CAMERA 4 IN 1 POC KBVISION KX-2004iS4KBVISION
 • Độ phân giải: 25fps@2MP
 • Nguồn: DC 12V / PoC
CAMERA 4 IN 1 POC KBVISION KX-2001iS4KBVISION
 • Độ phân giải: 25fps@2MP
 • Nguồn: DC 12V / PoC
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2004CAKBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2005CKBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2004C4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2003C4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2001SK4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2002S4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2001S4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2012S4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2011S4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2002C4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Hãng sản xuất: KBVISION
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2001C4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Hãng sản xuất: KBVISION
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2012C4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1301CKBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1012S4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1011S4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1002SX4KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V