Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

HDD

HDD 500GB Seagate BarraCuda ST500DM009SEAGATE
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 6TB SEAGATE BarraCuda ST6000DM003SEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: SEAGATE
HDD 3TB Seagate BarraCuda ST3000DM007SEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 12TB Seagate Ironwolf ST12000VN0007SEAGATE
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s
HDD 4TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 6TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 8TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 10TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 12TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 10TB Seagate Ironwolf ST10000VN0004SEAGATE
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 8TB Seagate Ironwolf ST8000VN0022SEAGATE
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 6TB Seagate Ironwolf ST6000VN0041SEAGATE
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 4TB Seagate Ironwolf ST4000VN008SEAGATE
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 3TB Seagate Ironwolf ST3000VN007SEAGATE
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 2TB Seagate Ironwolf ST2000VN004SEAGATE
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 1TB Seagate Ironwolf ST1000VN002SEAGATE
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 10TB Seagate SkyHawk Surveillance ST10000VX0004SEAGATESản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 8TB Seagate SkyHawk Surveillance ST8000VX0022SEAGATESản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 6TB Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX0023SEAGATESản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 2TB Seagate FireCuda ST2000DX002SEAGATE
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: SEAGATE
HDD 1TB Seagate FireCuda ST1000DX002SEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 3TB Seagate SkyHawk ST3000VX010SEAGATE
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 1TB Seagate SkyHawk ST1000VX005SEAGATE
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 2TB Seagate SkyHawkSEAGATE
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: Sata 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 4TB Seagate SkyHawkSEAGATESản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 1TB SEAGATE BarraCuda ST1000DM010SEAGATE
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: SEAGATE
HDD 2TB SEAGATE BarraCuda ST2000DM006SEAGATE
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: SEAGATE
HDD 4TB SEAGATE BarraCuda ST4000DM004SEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: SEAGATE