Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

Linh Kiện PC

RAM 8GB Kingston Bus 2666MhzKINGSTON

RAM 8GB Kingston Bus 2666Mhz

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 2666MhzKINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury Bus 2400KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGSTON
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S8/8KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston Bus 2400MhzKINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM Server 8GB Kingston Bus 2400MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM Server 16GB Kingston Bus 2133MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 2400 (1 Thanh)KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury Bus 2133KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 2133KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 2GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGSTON