Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

Linh Kiện PC

RAM 4GB Kingston DDR3L Bus 1600Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 2666Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 2666Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB Kingston HyperX Fury Bus 2400 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHz KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 8GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S8/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 2400Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Server 8GB Kingston Bus 2400MHz KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 2400 (1 Thanh) KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 2GB Kingston Bus 1600 KINGSTON

RAM 2GB Kingston Bus 1600

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz