Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

Linh Kiện PC

RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 16GB G.Skill F4-3600C19D-16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 3600 Mhz
RAM 32GB G.Skill F4-3000C16D-32GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (16GBx2)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-3000C16S-16GISBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 3000MHz
RAM 8GB G.Skill F4-3000C16S-8GISBG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
RAM 4GB G.Skill F4-2400C15S-4GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GISG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB (4GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2800C17D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2666C16Q-16GRBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (4x4GB)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2666C15S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2400C16D-16GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15D-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (4GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2666C19D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2133C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15S-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D 16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GTZBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C16D-16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-3000C16Q-32GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (4x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3200C16D-16GTZBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-3200C16D-32GTZG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-2400C16D-32GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-2400C15D-32GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-2400C15D-32GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2800C15D-16GTZBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill