Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC

RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GISG.SKILL

RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GIS

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 4GB (4GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2800C17D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2666C16Q-16GRBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (4x4GB)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2666C15S-8GVRG.SKILL

RAM 8GB G.Skill F4-2666C15S-8GVR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2400C16D-16GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15D-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (4GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2666C19D-16GVRG.SKILL

RAM 16GB G.Skill F4-2666C19D-16GVR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GISG.SKILL

RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GIS

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2133C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15S-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D 16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GTZBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3200C16D-16GVKBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GVRG.SKILL

RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GVR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GVRG.SKILL

RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GVR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15S-8GVRG.SKILL

RAM 8GB G.Skill F4-2133C15S-8GVR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C16D-16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-3000C16Q-32GTZRG.SKILL

RAM 32GB G.Skill F4-3000C16Q-32GTZR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 32GB (4x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3200C16D-16GTZBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-3200C16D-32GTZG.SKILL

RAM 32GB G.Skill F4-3200C16D-32GTZ

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-2400C16D-32GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-2400C15D-32GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB G.Skill F4-2400C15D-32GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2800C15D-16GTZBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2133C15S-4GVRG.SKILL

RAM 4GB G.Skill F4-2133C15S-4GVR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C16S-8GFXRG.SKILL

RAM 8GB G.Skill F4-2400C16S-8GFXR

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15Q-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (4x4GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2800C15D-8GVRBG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (2x4GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F4-2133C15S-4GISG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB G.Skill F3 1600C11S 4GIS Bus 1600G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill