Danh mục sản phẩm

LK - Laptop

HDD Laptop 1TB Seagate FireCuda ST1000LX015 Seagate
  • Dung lượng: 1TB
  • Tốc độ: 5400rpm
HDD Laptop 500GB Seagate FireCuda ST500LX025 Seagate
  • Dung lượng: 500GB
  • Tốc độ: 5400rpm
HDD Laptop 1TB SEAGATE ST1000LM048 Seagate
  • Dung lượng: 1TB
  • Tốc độ: 5400rpm
HDD Laptop 500GB Seagate Seagate
  • Dung lượng: 500GB
  • Tốc độ: 5400rpm