Danh mục sản phẩm

LK - Laptop

RAM Laptop 8GB Corsair CMSX8GX4M1A2666C18Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Corsair CMSO8GX3M1A1333C9Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 1600 C10Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM Laptop 16GB Corsair Bus 2400MHzCorsair
 • Dung lượng: 16 GB (2 x 8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: Corsair
SSD 120GB CORSAIR F120GBMP500Corsair
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: NVMe PCI Express SSD 3.0 x4
 • Tốc độ: Max Sequential Read (ATTO) Up to 3,000MB/sMax Sequential Write (ATTO) Up to 2,400MB/sMax Sequential Read (CDM) Up to 2,300MB/sMax Sequential Write (CDM) Up to 1,400MB/s
 • Hãng sản xuất: CORSAIR
SSD 240GB CORSAIR F240GBMP500Corsair
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: NVMe PCI Express SSD 3.0 x4
 • Tốc độ: Max Sequential Read (ATTO) Up to 3,000MB/sMax Sequential Write (ATTO) Up to 2,400MB/sMax Sequential Read (CDM) Up to 2,800MB/sMax Sequential Write (CDM) Up to 1,500MB/s
 • Hãng sản xuất: CORSAIR
SSD 480GB CORSAIR F480GBMP500Corsair
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: NVMe PCI Express SSD 3.0 x4
 • Tốc độ: Max Sequential Read (ATTO) Up to 3,000MB/sMax Sequential Write (ATTO) Up to 2,400MB/sMax Sequential Read (CDM) Up to 2,800MB/sMax Sequential Write (CDM) Up to 1,500MB/s
 • Hãng sản xuất: CORSAIR
SSD 480GB CORSAIR F480GBLE200Corsair
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: Tốc độ đọc UP TO 560 MB/s, tốc độ ghi UP TO 530MB/s
 • Hãng sản xuất: CORSAIR
RAM Laptop 8GB CORSAIR Bus 1600MHzCorsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
 • Hãng sản xuất: CORSAIR
RAM Laptop 4GB Corsair Bus 2133Corsair
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 2133Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
 • Hãng sản xuất: Corsair
SSD 960GB CORSAIR F960GBLEBCorsair
 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: đọc 560MB/s, ghi 530MB/s
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM Laptop 4GB Corsair C11 Bus 1600Corsair
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35V, For Haswell
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM Laptop 4GB Corsair C9 DDR3 Bus 1333Corsair
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
 • Hãng sản xuất: Corsair