Danh mục sản phẩm
Khi mua Pin Laptop Chính Hãng, Nhận ngay Thẻ cào Mobi 50.000VNĐ

LK - Laptop

SSD 960GB CORSAIR CSSD-F960GBMP510 Corsair
 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4
 • Tốc độ: Up to 3,100MB/s Read, Up to 1,050MB/s Write
SSD 480GB CORSAIR CSSD-F480GBMP510 Corsair
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4
 • Tốc độ: Up to 3,100MB/s Read, Up to 1,050MB/s Write
SSD 240GB CORSAIR CSSD-F240GBMP510 Corsair
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4
 • Tốc độ: Up to 3,100MB/s Read, Up to 1,050MB/s Write
RAM Laptop 8GB Corsair CMSX8GX4M1A2666C18 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Corsair CMSO8GX3M1A1333C9 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
RAM Laptop 16GB Corsair Bus 2400MHz Corsair
 • Dung lượng: 16 GB (2 x 8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
SSD 120GB CORSAIR F120GBMP500 Corsair
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: NVMe PCI Express SSD 3.0 x4
 • Tốc độ: Max Sequential Read (ATTO) Up to 3,000MB/sMax Sequential Write (ATTO) Up to 2,400MB/sMax Sequential Read (CDM) Up to 2,300MB/sMax Sequential Write (CDM) Up to 1,400MB/s
SSD 240GB CORSAIR F240GBMP500 Corsair
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: NVMe PCI Express SSD 3.0 x4
 • Tốc độ: Max Sequential Read (ATTO) Up to 3,000MB/sMax Sequential Write (ATTO) Up to 2,400MB/sMax Sequential Read (CDM) Up to 2,800MB/sMax Sequential Write (CDM) Up to 1,500MB/s
SSD 480GB CORSAIR F480GBLE200 Corsair
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: Tốc độ đọc UP TO 560 MB/s, tốc độ ghi UP TO 530MB/s
RAM Laptop 8GB CORSAIR Bus 1600MHz Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 4GB Corsair Bus 2133 Corsair
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 2133 Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
SSD 960GB CORSAIR F960GBLEB Corsair
 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: đọc 560MB/s, ghi 530MB/s
RAM Laptop 4GB Corsair C11 Bus 1600 Corsair
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35V, For Haswell
RAM Laptop 4GB Corsair C9 DDR3 Bus 1333 Corsair
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz