Danh mục sản phẩm

LK - Laptop

RAM Laptop 4GB G.SKILL F3-12800CL11S-4GBSQG.Skill
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 16GB G.SKILL F4-2133C16S-16GRSG.Skill
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 2GB G.Skill F3-10666CL9S-2GBSQG.Skill
 • Dung lượng: 2 GB
 • Tốc độ bus: 1333 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Laptop 8GB G.SKILL F4-2133C15S-8GRSG.Skill
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Laptop 4GB G.SKILL F4-2133C15S-4GRSG.Skill

RAM Laptop 4GB G.SKILL F4-2133C15S-4GRS

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Laptop 8GB G.Skill F3-10666CL9S-8GBSQ Bus 1333G.Skill
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Laptop 4GB G.Skill F3 1600C11S 4GRSL Bus 1600 For HaswellG.Skill
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Laptop 2GB G.Skill F3 12800CL9S 2GBSQ Bus 1600G.Skill
 • Dung lượng:  2 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Laptop 8GB G.Skill F3-1600C11S-8GSQG.Skill
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill