Danh mục sản phẩm
Khi mua Pin Laptop Chính Hãng, Nhận ngay Thẻ cào Mobi 50.000VNĐ

LK - Laptop

Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A TYPE-C (đầu dẹp) R65W Acbel
 • Tính năng: Adapter ACBEL TYPE-C (đầu dẹp) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop TOSHIBA (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop TOSHIBA (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop SONY (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop SONY (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop SAMSUNG (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop SAMSUNG (đầu Ultra) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop SAMSUNG (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop SAMSUNG (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop LENOVO (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop LENOVO (đầu vuông) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop LENOVO (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop LENOVO (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop LENOVO (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop LENOVO (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop DELL (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop DELL (đầu kim nhỏ) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop DELL (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop DELL (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP-COMPAQ ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP-COMPAQ (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP-COMPAQ 2 ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP-COMPAQ 2 (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP-COMPAQ 1 ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP-COMPAQ 1 (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP (đầu kim nhỏ) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP (đầu kim lớn) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu kim vừa) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu kim nhỏ) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu Ultra) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ACER (đầu ... Acbel
 • Tính năng: adapter Dành cho Laptop ACER (đầu thường) R65
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Pin Laptop Asus X554L X555 C21N1347 Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.5V-48289mAH-37Wh
Pin Laptop Asus G551 A32N1405 Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 10.8V-5200mAh- 56Wh
Pin Laptop Asus TP550LD C21N1333 TP550LA Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.5V- 4900mAh-38Wh
Pin Laptop Asus X553MA X453MA X553M X453M B21N1329 Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.6V- 4040mAh-30Wh
Pin Laptop Asus K451L S451 C21N1335 Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.5V- 4900mAh-38Wh
Pin Laptop Asus A32-K55/A33-K55/A41-K55/A42-K55/U57A K55 Asus Sản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop Asus ...

1.150.000 đ
 • Pin: 10.8V- 4400mAh- 47Wh
Pin Laptop Asus X451 X451C X451CA F451 A41N1308 Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 14.4V- 2500mAh-37Wh
Pin Laptop Asus 550C X550A X450C 450L Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 15V- 2950mAh-44Wh
Pin Laptop Asus X555 X555Y X555LD X555LN F454 C21N1401 Asus Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.6V- 4775mAh-37Wh
Pin Laptop SONY BPS40 48Wh Sony Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 15V- 3170mAh- 48Wh
Pin Laptop SONY BPS35A Sony Sản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop SONY BPS35A

1.400.000 đ
 • Pin: 14.8V- 2670mAh- 40Wh
Pin Laptop SONY BPS34 Sony Sản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop SONY BPS34

1.750.000 đ
 • Pin: 11.1V- 3650mAh- 41Wh
Pin Laptop SONY BPS33 Sony Sản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop SONY BPS33

1.950.000 đ
 • Pin: 11.4V- 13760mAh- 43Wh
Pin Laptop SONY BPS26 Sony Sản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop SONY BPS26

1.500.000 đ
 • Pin: 10.6V-4000mAh- 44Wh
Pin Laptop Lenovo X1 CARBON IBM - Lenovo Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 14.8V-3.11Ah- 46Wh
Pin Laptop Lenovo T440P 45N1146 IBM - Lenovo Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 10.8V- 4.4Ah- 48Wh
Pin Laptop Dell XPS 13 9350/XPS 13D-9343 90V7W Dell Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.6V- 6710mAh- 56Wh
Pin Laptop Dell XPS 13 / XPS 12 Y9N00 Dell Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.4V- 47Wh- 6128mAh
Pin Laptop Dell E7240 E7250 WD52H Dell Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.4V-6000mAh- 45Wh
Pin Laptop Dell E7440 / E7450 - 3RNFD / 34GKR Dell Sản phẩm khuyến mãi
 • Pin: 7.4V- 6.28Ah- 47Wh