Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop

RAM Desktop Corsair 32GB DDR5 Bus 5200Mhz Dominator Platinum RGB ... Corsair
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop Corsair 32GB DDR5 Bus 5200Mhz Vengeance LPX ... Corsair
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop Corsair 64GB DDR4 Bus 3600Mhz Vengeance RGB ... Corsair
 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop Corsair 64GB DDR4 Bus 3200Mhz Vengeance RGB ... Corsair
 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingston 32GB DDR5 Bus 5600Mhz Fury Beast ... Kingston
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U3636E16GX2-TZ5S G.Skill
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U4040E16GX2-TZ5K G.Skill
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U4040E16GX2-TZ5S G.Skill
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-TZ5K G.Skill
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-RS5K G.Skill
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-64GTRG G.Skill
 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz