Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop

RAM Desktop Corsair 32GB DDR5 Bus 5200Mhz Dominator Platinum RGB ... Corsair
  • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
  • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop Corsair 64GB DDR4 Bus 3600Mhz Vengeance RGB ... Corsair
  • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
  • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop Corsair 64GB DDR4 Bus 3200Mhz Vengeance RGB ... Corsair
  • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
  • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingston 32GB DDR5 Bus 5600Mhz Fury Beast ... Kingston
  • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
  • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-64GTRG G.Skill
  • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
  • Tốc độ Bus: 3600Mhz