Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.Skill
  • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
  • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U3636E16GX2-TZ5K G.Skill
  • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
  • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-TZ5S G.Skill
  • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
  • Tốc độ Bus: 5600Mhz