Danh mục sản phẩm

Linh Phụ Kiện PNY

USB 16GB PNY Duo Link M PNY
  • Dung lượng: 16GB
  • Tính năng: Dùng cho Apple Lightning to PC USB (2.0) 
  • Giao tiếp: USB (2.0) 
USB 32GB PNY Duo Link M PNY
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: For Apple Lightning to PC USB (2.0)