Danh mục sản phẩm
Banner 2

Linh Phụ Kiện

Thẻ nhớ 128GB MicroSDHC SanDisk Extreme Pro SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 170MB/s. Tốc độ ghi: 90MB/s
Thẻ nhớ 64GB MicroSDHC SanDisk Extreme Pro SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 170MB/s. Tốc độ ghi: 90MB/s
Thẻ nhớ 128GB SD Sandisk EXTREME PRO SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 95 MB/s Tốc độ Ghi: 90 MB/s
USB 64GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
Thẻ nhớ 32GB Micro-SDHC SanDisk Extreme SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Read 100MB/s
Thẻ nhớ 128GB Micro-SD Sandisk Ultra SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: 100mb/s
Thẻ nhớ Micro-SD 32GB SanDisk Extreme Pro SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Read 100MB/s
Thẻ nhớ Micro-SDHC 64GB SanDisk Extreme SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Read 100MB/s
Thẻ nhớ 128GB SD Sandisk SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: 80mb/s
Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk Ultra SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: 80MB/s
Thẻ nhớ 32GB Micro SD Sandisk Ultra SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Class 10 80Mb/s
Thẻ nhớ Micro SD 16GB Sandisk Ultra SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: Class 10 80Mb/s
USB 16GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk CZ43 SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
Thẻ nhớ SD 64GB Sandisk 80mb/s SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 80Mb/s
USB 128GB Sandisk iXpand flash drive SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
Thẻ nhớ SD 16GB Sandisk Ultra SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: 80mb/s
USB 16GB Sandisk CZ33 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ48 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Sandisk iXpand flash drive SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 128GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150 MB/s
Thẻ nhớ SD 32GB Sandisk Ultra Class 10 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: up to 80 MB/s
Thẻ nhớ 32GB SDHC Extreme Sandisk SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: U3, UHS-I, 90MB/s R, 40MB/s W, 4x6, Lifetime Limited
Thẻ nhớ SD 32GB Sandisk Ultra SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: up to 48 MB/s
USB 32GB SanDisk iXpand flash drive SDIX40N-032G-PN6NN SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 64GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150 MB/s
USB 32GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150 MB/s
Thẻ nhớ SD 64GB Sandisk Extreme Pro SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 95mb/s
Thẻ nhớ SD 16GB Sandisk 48mb/s SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: Class 10 48mb/s
USB 64GB Sandisk Ultra SDDD2 G46 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0/micro-USB
 • Tốc độ: up to 130 MB/s
Thẻ nhớ SDHC 32GB Sandisk Extreme (Class 10) SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 95mb/s 633x
USB 32GB Sandisk Ultra OTG SDDD3-G46 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0/micro-USB