Danh mục sản phẩm
Banner 2

Linh Phụ Kiện

Mouse E-BLUE không dây 4D EMS816 E-BLUE
 • Độ phân giải: độ phân giải tự điều chỉnh: 800/1000/1600 DPI
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Đen, trắng
Keyboard E-BLUE EKM045BK E-BLUE
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Đen
 • Dài dây: 1.60m
Mouse E-BLUE Puntero EMS146 E-BLUE
 • Độ phân giải: 800 DPI
 • Giao tiếp: USB
Mouse E-BLUE EMS145 E-BLUE

Mouse E-BLUE EMS145

140.000 đ
 • Độ phân giải: 800/1200/1600/2400 DPI.
 • Giao tiếp: USB
Mouse E-BLUE EMS151 E-BLUE

Mouse E-BLUE EMS151

210.000 đ
 • Độ phân giải: 400/800/1600 DPI.
 • Giao tiếp: USB
Mouse E-BLUE EMS108 E-BLUE

Mouse E-BLUE EMS108

270.000 đ
 • Độ phân giải: 600/1200/1800/2400 DPI
 • Giao tiếp: USB
Keyboard E-BLUE EKM046 E-BLUE
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Dài dây: 1.65m