Danh mục sản phẩm

Màn Hình LCD

Màn hình LCD SAMSUNG LC27H580FDEXXVSAMSUNG
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Kích thước màn hình: 27" Curved (1800R) (Full Viền)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey).
 • Kết nối: D-Sub,Display Port,HDMI
Màn hình LCD SAMSUNG LC27F581FDEXXVSAMSUNG
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 27" Curved (1800R) (Full Viền)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
 • Kết nối: D-Sub(VGA), Display Port, HDMI(+cáp HDMI) , Headphone, Audio In.
Màn hình SAMSUNG S22F355FHESAMSUNG
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 21.5" LED
 • Thời gian đáp ứng: 5 ms
 • Kết nối: D-Sub, HDMI
Màn hình LCD Samsung LC24F390FHEXXVSAMSUNG
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 23.5" Curved
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
 • Kết nối: D-Sub (VGA), HDMI (+cáp HDMI), Headphone out
Màn hình LCD SAMSUNG LS20D300NHSAMSUNG
 • Độ phân giải: 1366 x 768
 • Kích thước màn hình: 19.5"
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: D-Sub
Màn hình LCD SAMSUNG LS19F350HNESAMSUNG
 • Độ phân giải: 1366 x 768
 • Kích thước màn hình: 18.5" PLS
 • Thời gian đáp ứng: 14 ms
 • Kết nối: D-Sub
Màn hình LCD SAMSUNG LS24F350FHEXXVSAMSUNG
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 23.5''
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Kết nối: D-Sub (VGA), HDMI (+ cáp HDMI)
Màn hình LCD SAMSUNG LS27F350FHESAMSUNG
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 27"
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Kết nối: D-Sub (VGA), HDMI (+cáp HDMI)