Danh mục sản phẩm
Màn hình LCD - Màn hình thật, trải nghiệm thật

Màn Hình LCD

Màn hình cong Samsung LC27JG50QQEXXV SAMSUNG Sản phẩm khuyến mãi
 • Độ phân giải: 2560x1440
 • Độ sáng: 300cd/m2
 • Kích thước màn hình: 27'' Curved (1800R). Màn hình cong Full Viền
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
 • Kết nối: Display Port, 2x HDMI(+cáp HDMI)
Màn hình cong Samsung LC32JG50QQEXXV SAMSUNG Sản phẩm khuyến mãi
 • Độ phân giải: 2560x1440
 • Độ sáng: 300cd/m2
 • Kích thước màn hình: 32'' Curved (1800R). Màn hình cong Full Viền
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
 • Kết nối: Display Port, 2x HDMI(+cáp HDMI)
Màn hình cong Samsung LC34F791WQEXXV SAMSUNG tặng thẻ điện thoại
 • Độ phân giải: 3440 x 1440
 • Độ sáng: 300cd/m2
 • Kích thước màn hình: 31.5'' Curved (1500R). Màn hình cong Quantum dot/Full Viền
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
Màn hình cong Samsung LC32F391FWEXXV SAMSUNG tặng thẻ điện thoại
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Độ sáng: 250cd/m2
 • Kích thước màn hình: 31.5'' Curved (1800R). Màn hình cong Full Viền
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
Màn hình LCD SAMSUNG LC27H580FDEXXV SAMSUNG tặng thẻ điện thoại
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Kích thước màn hình: 27" Curved (1800R) (Full Viền)
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey).
 • Kết nối: D-Sub,Display Port,HDMI
Màn hình LCD Samsung LC24F390FHEXXV SAMSUNG tặng thẻ điện thoại
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 23.5" Curved
 • Thời gian đáp ứng: 4ms (Grey to Grey)
 • Kết nối: D-Sub (VGA), HDMI (+cáp HDMI), Headphone out
Màn hình LCD SAMSUNG LS24F350FHEXXV SAMSUNG Sản phẩm khuyến mãi
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 23.5''
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Kết nối: D-Sub (VGA), HDMI (+ cáp HDMI)
Màn hình LCD SAMSUNG LS27F350FHEXXV SAMSUNG Sản phẩm khuyến mãi
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 27"
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Kết nối: D-Sub (VGA), HDMI (+cáp HDMI)