Danh mục sản phẩm

MÁY IN HP INK TANK WIRELESS 415

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 15/3 đến 29/4/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Khách hàng khi mua máy in HP Ink Tank 115, HP Ink Tank 315, HP Ink Tank 415 nhận ngay nón bảo hiểm.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Máy in HP Ink Tank 115

Máy in HP Ink Tank 315

Máy in HP Ink Tank 415

4. Quà tặng: Nón bảo hiểm