Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG NGAY - NHẬN QUÀ LIỀN TAY

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 20/09/2022 - 20/10/2022

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng WESTERN  tặng ngay Áo thun thể thao cực chất

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BWT-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBL-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng WD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 2TB Western Digital My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 2TB Western Digital My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng WD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng WD 4TB  WD My Passport WDBPKJ0040BRD-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 4TB Western Digital My Passport Ultra WDBFTM0040BSL-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 4TB Western Digital My Passport Ultra WDBFTM0040BBL-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 4TB Western Digital My PassPort Ultra WDBFTM0040BGD-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng gắn ngoài HDD 5TB Western Digital My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất

Ổ cứng HDD 4TB Western Digital My Book WDBBGB0040HBK-SESN

Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 6TB Western Digital My Book WDBBGB0060HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 8TB Western Digital My Book WDBBGB0080HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng gắn ngoài HDD 12TB Western Digital My Book WDBBGB0120HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng gắn ngoài HDD 14TB Western Digital My Book WDBBGB0140HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng gắn ngoài HDD 16TB Western Digital My Book WDBBGB0160HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng gắn ngoài HDD 18TB Western Digital My Book WDBBGB0180HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 16TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 20TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 24TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 28TB Western Digital My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 2TB Western Digital Black P10 Game Drive WDBA2W0020BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 3TB Western Digital Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0030BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 4TB Western Digital Black P10 Game Drive WDBA3A0040BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 5TB Western Digital Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0050BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 5TB Western Digital Black P10 Game Drive WDBA3A0050BBK-WESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 8TB Western Digital Black D10 Game Drive WDBA3P0080HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất
Ổ cứng HDD 12TB Western Digital Black D10 Game Drive For Xbox WDBA5E0120HBK-SESN Áo thun thể thao cực chất