Danh mục sản phẩm

MUA Ổ CỨNG SEAGATE CHẲNG NGẠI GÌ MƯA

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 09/10 đến 31/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay Bao đựng ổ cứng Seagate, Túi mềm Seagate, Áo đi mưa khi mua ổ cứng Seagate

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Expansion Portable STEA1000400 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000405 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000404 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000403 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000402 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000401 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 1TB Seagate Backup Plus Slim STHN1000400 Túi mềm Seagate + Áo mưa
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Expansion Portable STEA2000400 Túi mềm Seagate + Áo mưa
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Đen) - STHN2000400  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Bạc) - STHN2000401  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Xanh) - STHN2000402  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Đỏ) - STHN2000403  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa
Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Vàng) - STHN2000404  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Hồng) - STHN2000405  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa
 Ổ Cứng Di Động Seagate Backup Plus Slim 2TB 2.5" USB 3.0 (Xám) - STHN2000406  Bao đựng ổ cứng + Áo mưa