Danh mục sản phẩm

MUA THIẾT BỊ MẠNG - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 08/10 đến 31/10/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay các quà tặng giá trị khi mua thiết bị mạng

  • Thiết bị định tuyến Asus RP-N12
  • Thiết bị định tuyến APTEK A122e
  • Thiết bị chuyển mạch APTEK SG1080
  • Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
  • Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
  • Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth BELKIN AUC001BT WH

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Thiết bị định tuyến không dây Asus RT-AC1500 Thiết bị định tuyến Asus RP-N12
Thiết bị định tuyến mạng không dây 04 cổng RT-AC1300UHP Thiết bị định tuyến Asus RP-N12
Bộ định tuyến Draytek Vigor 2912 Thiết bị định tuyến APTEK A122e
Bộ định tuyến A134GHU, Hiệu Aptek Thiết bị chuyển mạch APTEK SG1080
Thiết bị định tuyến Aptek A196GU Thiết bị chuyển mạch APTEK SG1080
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến Linksys EA7500S Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến Linksys EA8100 Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys velop AC1300 1PK_ WHW0101 Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0102 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys velop AC3900 3PK_ WHW0103 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys velop AC2200 1PK_ WHW0301 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys velop AC4400 2PK_ WHW0302 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys velop AC6600 3PK_ WHW0303 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS, E7350-AH Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến,LINKSYS E8450-AH Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys, E9450-AH Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys E9452 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys MR7350 Pin sạc dự phòng BELKIN 5000MAH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys MR9600  Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX4200 Bộ sạc BELKIN 24W dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX8400 Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth BELKIN AUC001BT WH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX5300 Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth BELKIN AUC001BT WH
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX10600 Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth BELKIN AUC001BT WH