Danh mục sản phẩm

PC - Server

Máy bộ TNC BLUE G3930TNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Celeron G3930 2.9Ghz, 2MB
 • RAM: DDR4 4GB/2133
 • Ổ đĩa cứng: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC GOLD G4500TNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Pentium G4500 3.5Ghz, 3MB
 • RAM: DDR4 4GB/2133
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC GOLD G4500-1TBTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Pentium G4500 3.5Ghz, 3MB
 • RAM: DDR4 4GB/2133
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC DIAMOND I3-7100TNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i3 7100 3.9Ghz,3MB
 • RAM: DDR4 4GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
Máy bộ TNC DIAMOND I3-7100-8GTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i3 7100 3.9Ghz,3MB
 • RAM: DDR4 8GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
Máy bộ TNC DIAMOND I5-7400TNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i5 7400 3.0Ghz, 6MB
 • RAM: DDR4 4GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC DIAMOND I5-7400-8GTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i5 7400 3.0Ghz,6MB
 • RAM: DDR4 8GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC GAMING 1TNCSản phẩm khuyến mãi

Máy bộ TNC GAMING 1

9.890.000 đ
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i3 7100 3.90 GHz, 3MB
 • RAM: DDR4 4GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB-7200Rpm Sata 3
 • VGA: GV-N1030D4-2GL
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC GAMING 2TNCSản phẩm khuyến mãi

Máy bộ TNC GAMING 2

10.990.000 đ
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i3 7100 3.90 GHz, 3MB
 • RAM: DDR4 8GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB-7200Rpm Sata 3
 • VGA: GV-N1030D4-2GL
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC GAMING 3TNCSản phẩm khuyến mãi

Máy bộ TNC GAMING 3

12.750.000 đ
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i5 7400 3.00 GHz up to 3.50 GHz, 6MB
 • RAM: DDR4 8GB/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB-7200Rpm Sata 3
 • VGA: GV-N1030D4-2GL
 • Màn hình: Option
Máy bộ TNC GAMING 4TNCSản phẩm khuyến mãi

Máy bộ TNC GAMING 4

16.290.000 đ
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i7 7700 3.60 GHz up to 4.20 GHz, 8MB
 • RAM: DDR4 8GB/2400Mhz
 • Ổ đĩa cứng: 1TB-7200Rpm Sata
 • VGA: Nvidia Geforce 730 2GD5
 • Màn hình: Option
Máy bộ Thành Nhân TN44004500WTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Win 10 bản quyền
 • CPU: Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 3MB
 • RAM: 4GB DDR4 /2133
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphics
Máy bộ Thành Nhân TN61004500WTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Win 10 bản quyền
 • CPU: Intel Core i3 6100 3.70 GHz, 3MB
 • RAM: 4GB DDR4 /2400
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphics
Máy bộ Thành Nhân TN610081WTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Win 10 bản quyền
 • CPU: Intel Core i3 6100 3.70 GHz, 3MB
 • RAM: 8GB DDR4 /2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphics
 • Màn hình: Option
Máy bộ Thành Nhân TN610081TTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i3 6100 3.70 GHz, 3MB
 • RAM: 8GB DDR4/2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ Thành Nhân TN610045GTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Core i3 6100 3.70 GHz, 3MB
 • RAM: 4GB DDR4 /2400
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option
Máy bộ Thành Nhân TN440045GTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Free Dos
 • CPU: Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 3MB ( thế hệ thứ 6)
 • RAM: 4GB DDR4 /2133
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphic
 • Màn hình: Option