Danh mục sản phẩm

Phần Mềm

Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange StdCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange StdCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL FQC-09525 Microsoft
 • Tính năng: WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL
Phần mềm Microsoft Windows Server 9EM-00653 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (số lượng đặt tối thiếu 8 bản)
Phần mềm diệt Virus Bitdefender Small Office 2 Sever + 4PCs Bitdefender
 • Tính năng: Bitdefender Small Office Pack mang lại sự tin cậy,Tiết kiệm chi phí và thời gian
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q7Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm diệt Virus TrendMicro Maximum Security 3PC 2019 TrendMicro
 • Tính năng: Maximum Security 3PC 2019
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (3 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (3 User)
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (1 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (1 User)
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 3U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 3U/1Y
Phần mềm diệt virus Bitdefender ANTI FOR MAC 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Bitdefender ANTI FOR MAC 1U/1Y
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine ... Microsoft
 • Tính năng: Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine
Phần mềm Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2016 ... Microsoft
 • Tính năng: Office Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess
Phần mềm diệt Virus Trend Micro Internet Security 3PC ... TrendMicro
 • Tính năng: Trend Micro Internet Security 3PC version 12 (2019)
Phần mềm diệt virus Bitdefender Antivirus Plus Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus
Phần mềm diệt virus Bitdefender Internet Security Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus