Danh mục sản phẩm

Phần Mềm

Phần mềm Microsoft Windows Server 2016 9EA-00124 Microsoft
  • Tính năng: Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 2-Core-License W/Software Assurance Open Business (SL đặt tối thiểu 8 bản)