Danh mục sản phẩm
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

T.Bị Văn Phòng

Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS ARES AR6DARES
 • Công suất: 600W
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: ARES
Bộ lưu điện cho cửa cuốn UPS ARES AR7DARES
 • Công suất: 700W
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR2200ARESSản phẩm khuyến mãi

UPS ARES AR2200

Liên hệ đặt hàng
 • Giao tiếp: USB kết nối Phần mềm theo dõi hoạt động UPS
 • Công suất: 2000VA (1200W)
 • Thời gian lưu điện: tối đa 4PC: 10 phút
UPS ARES AR610ARES

UPS ARES AR610

3.930.000 đ
 • Giao tiếp: Cổng USB kết nối Phần mềm theo dõi hoạt động UPS và Cài đặt giờ shutdown máy, tự động sao lưu dữ liệu trước khi tắt hệ thống
 • Công suất: 1000VA (800W)
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR630ARES

UPS ARES AR630

Liên hệ đặt hàng
 • Giao tiếp: Cổng USB kết nối Phần mềm theo dõi hoạt động UPS và Cài đặt giờ shutdown máy, tự động sao lưu dữ liệu trước khi tắt hệ thống
 • Công suất: 3000VA (2400W)
 • Thời gian lưu điện: điện tối đa: 10 phút @ 50% tải, 4 phút @100% tải
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR902IIARES

UPS ARES AR902II

13.590.000 đ
 • Giao tiếp: USB, RS232, SNMP Slot
 • Công suất: 2KVA (1800W)
 • Thời gian lưu điện: 13 phút @ 50% tải, 4 phút @100% tải
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR903IIARES

UPS ARES AR903II

Liên hệ đặt hàng
 • Giao tiếp: USB, RS232, SNMP Slot
 • Công suất: 3KVA (2700W)
 • Thời gian lưu điện: 13 phút @ 50% tải, 4 phút @100% tải
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR901IIRTARES

UPS ARES AR901IIRT

8.890.000 đ
 • Giao tiếp: USB, RS232, SNMP Slot
 • Công suất: 1KVA (900W)
 • Thời gian lưu điện: 13 phút @ 50% tải, 4 phút @100% tải
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR620ARES

UPS ARES AR620

Liên hệ đặt hàng
 • Giao tiếp: USB, RJ45, SNMP slot
 • Công suất: 2000VA/1600W
 • Thời gian lưu điện: tối đa: 10 phút @ 50% tải, 4 phút @100% tải
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR2120ARESSản phẩm khuyến mãi

UPS ARES AR2120

2.140.000 đ
 • Công suất: 1200VA/720W
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR265UARES

UPS ARES AR265U

1.230.000 đ
 • Giao tiếp: USB kết nối Phần mềm theo dõi hoạt động UPS
 • Công suất: 650VA390W
 • Thời gian lưu điện: tối đa 1PC: 25 phút
 • Hãng sản xuất: ARES
UPS ARES AR265iARESSản phẩm khuyến mãi

UPS ARES AR265i

980.000 đ
 • Công suất: 650VA390W
 • Bảo hành: 24 tháng