Danh mục sản phẩm

Adapter Laptop

SẠC MACBOOK HYPERJUICE 87W PD87 DUAL USB-C /QC4.0 TÍCH HỢP ...
 • Giao tiếp: - Đầu vào: AC 100-240V 50 / 60Hz 2A - Đầu ra: USB-C 5-20V 4.3A Max / USB-A 5-20V 3.5A Max
 • Công suất: 87W Max
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A TYPE-C (đầu dẹp) R65W Acbel
 • Tính năng: Adapter ACBEL TYPE-C (đầu dẹp) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop TOSHIBA (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop TOSHIBA (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop SONY (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop SONY (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop SAMSUNG (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop SAMSUNG (đầu Ultra) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop SAMSUNG (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop SAMSUNG (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop LENOVO (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop LENOVO (đầu vuông) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop LENOVO (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop LENOVO (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop LENOVO (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop LENOVO (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop DELL (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop DELL (đầu kim nhỏ) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop DELL (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop DELL (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP-COMPAQ ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP-COMPAQ (đầu kim) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP-COMPAQ 2 ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP-COMPAQ 2 (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP-COMPAQ 1 ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP-COMPAQ 1 (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP (đầu kim nhỏ) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop HP (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop HP (đầu kim lớn) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu kim vừa) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu kim ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu kim nhỏ) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu Ultra) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ASUS (đầu ... Acbel
 • Tính năng: Adapter dành cho Laptop ASUS (đầu thường) R65W
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter ACBEL 18V-->20V, 3.42A dành cho Laptop ACER (đầu ... Acbel
 • Tính năng: adapter Dành cho Laptop ACER (đầu thường) R65
 • Số Vol/Ampe: 18V-->20V, 3.42A
Adapter Lenovo 20V-4.45A IBM - Lenovo BH 1 đổi 1
 • Kết nối: Input: AC 100-240V, 50/60Hz Output: 20V 4.5A 90W Connector: 7.9mm * 5.0mm Color: Black Power Cord Free UK Mains Condition: 2nd User 1 x AC Power Adapter 1 x Power Supply Cord
 • Số Vol/Ampe: 20V-4.45A
Adapter Asus 19V-3.42A(DS4) Asus BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19V - 3.42A
Adapter HP 19V-4.74A (Đầu kim nhỏ) HP BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu  kim nhỏ
 • Số Vol/Ampe: 19 V - 4.74A
Adapter Asus 19V-2.37A Asus BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19V - 2.37A
Adapter Asus 19V-2.1A Asus BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19V - 2.1A
Adapter Dell 19.5V-2.31A Dell BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19.5V-2.31A
Adapter Acer 19V-2.15A Acer BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19 V - 2.15A
Adapter SURFACE PRO 12V-3.6A
 • Số Vol/Ampe: 12V-3.6A
Adapter 19.5V-2A đầu hit (SVT11/SVF13) Sony BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: đầu hit
 • Số Vol/Ampe: 19.5V-2A
Adapter Microsoft Surface 3 ( 5V- 2.5A) 13W (ZIN) Microsoft BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 5V- 2.5A
Adapter Microsoft Surface Pro 3 ( 12V-2.58A) 36W ( ZIN) BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 12V-2.58A
Adapter Sony 19V-2A đầu tròn Sony BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: đầu tròn
 • Số Vol/Ampe: 19V-2A
Adapter Sony 10.5V-4.3A (ZIN) Sony BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 10.5V-4.3A
Adapter 20V-2.0A YOGA 3 PRO (ĐẦU USB) IBM - Lenovo BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: USB
 • Số Vol/Ampe: 20V-2.0A
Adapter 20V-3.25A Đầu Kim Vuông SLIM (ZIN) IBM - Lenovo BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu Kim Vuông
 • Số Vol/Ampe: 20V-3.25A
Adapter 20V-3.25A Đầu kim (ZIN) 65W IBM - Lenovo BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu kim
 • Số Vol/Ampe: 20V-3.25A
Adapter Lenovo YOGA 1-2 20V-4.5A Đầu Kim Vuông IBM - Lenovo BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu Kim Vuông
 • Số Vol/Ampe: 20V-4.5A
Adapter HP 19V-3.33A (Envy) HP BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19V-3.33A
Adapter HP 19V-3.33A (Đầu kim nhỏ) HP BH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu kim nhỏ
 • Số Vol/Ampe: 19V-3.33A