Danh mục sản phẩm
Banner 2
USB 16GB ADATA UV128 AUV128-16G-RBY/RBEADATA
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: màu đen-vàng
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 16GB ADATA UV140 AUV140-16G-RKADATA
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen -đỏ
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 16GB ADATA UV140 AUV140-16G-RBEADATA
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen-xanh
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 32GB ADATA UV128 AUV128-32G-RBEADATA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đen-xanh
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 32GB ADATA UV128 AUV128-32G-RBYADATA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đen-vàng
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 32GB ADATA UV140 AUV140-32G-RKDADATA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen -đỏ
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 32GB ADATA UV140 AUV140-32G-RBEADATA
 • Dung lượng: 32G
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen-xanh
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 32GB ADATA UV150 AUV150-32G-RRDADATA
 • Dung lượng: 32G
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đỏ, đen
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 64GB ADATA UV128 AUV128-64G-RBYADATA
 • Dung lượng: 64G
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đen-vàng
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 64GB ADATA UV140 AUV140-64G-RKDADATAGiảm 100k
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen -đỏ
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 64GB ADATA UV140 AUV140-64G-RBEADATA
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen-xanh
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 64GB ADATA UV150 AUV150-64G-RBKADATA
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: ADATA
USB 32GB Apacer AH359APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: SuperSpeed USB 3.1 Gen 1, backward compatible with USB 2.0
USB 16GB Apacer AH355APACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH350APACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 64GB Apacer AH350APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 32GB Apacer AH350APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 32GB Apacer AH355APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH333APACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Trắng
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH353APACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen, Đen-Vàng
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH334
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH333
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: đen
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH326
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 16GB Apacer AH321
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Apacer
USB 32GB Corsair VOYAGER CMFVY3ACORSAIR
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Write: 40 MB/s, Read: 200 MB/s
 • Hãng sản xuất: Corsair
USB 128GB Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 64GB Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 32B Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 32GB Kingston DTSE9KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingston DTSE9KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 32GB Kingston DT100G3KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 64GB Kingston DT100G3KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USb 3.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingston DT100G3KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingmax MA-06KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Đen, Gold
 • Hãng sản xuất: Kingmax
USB 8GB Kingmax MB-03KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Xám, Vàng
 • Hãng sản xuất: Kingmax
USB 16GB Kingmax MB-03KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Vàng, đen
 • Hãng sản xuất: Kingmax
USB 32GB Kingmax MA-06KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Xám/ Gold
 • Hãng sản xuất: Kingmax
USB 32GB Kingmax MB-03KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen, Vàng
 • Hãng sản xuất: Kingmax
USB 8GB Kingmax MA-06KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: màu xám
 • Hãng sản xuất: Kingmax
USB 64GB Sandisk CZ430SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ430SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ430SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ600SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ600SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ600SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 8GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 16GB Sandisk CZ73SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 128GB Sandisk CZ43SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 16GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 32GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 32GB Sandisk CZ33
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 16GB PNY Duo Link MPNY
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB (2.0) 
 • Tính năng: Dùng cho Apple Lightning to PC USB (2.0) 
 • Hãng sản xuất: PNY
USB 128GB Sandisk iXpand flash driveSANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 64GB Sandisk iXpand flash driveSANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 32GB PNY Duo Link MPNY
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: For Apple Lightning to PC USB (2.0)
 • Hãng sản xuất: PNY
USB 32GB Addlink F55B3Addlink

USB 32GB Addlink F55B3

1.070.000 đ
 • Dung lượng: 32GGB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 32GB Addlink F10W3Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 64GB Addlink F10W3Addlink

USB 64GB Addlink F10W3

1.220.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 64GB Addlink F50B3Addlink

USB 64GB Addlink F50B3

1.515.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 32GB SanDisk iXpand flash drive SDIX40N-032G-PN6NNSANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Sandisk
USB 16GB Team C153TEAM

USB 16GB Team C153

125.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Team C155TEAM

USB 16GB Team C155

150.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Team C143TEAM

USB 64GB Team C143

350.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Nâu
USB 16GB Team C143TEAM

USB 16GB Team C143

110.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Xanh
USB 32GB Team C143TEAM

USB 32GB Team C143

220.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: Team
USB 8GB Team C142TEAM

USB 8GB Team C142

155.000 đ
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 8GB Team C145TEAM

USB 8GB Team C145

189.000 đ
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 16GB Team C142TEAM

USB 16GB Team C142

179.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 16GB Team C145TEAM

USB 16GB Team C145

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 32GB Team C142TEAM

USB 32GB Team C142

265.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 32GB Team C145TEAM

USB 32GB Team C145

310.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 32GB Team C155TEAM

USB 32GB Team C155

205.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Team
USB 64GB Transcend JF700TRANSCEND
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Transcend
USB 32GB Transcend JF700TRANSCEND
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Transcend
USB 16GB Transcend JF700TRANSCEND
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Transcend
USB 64GB Toshiba U301TOSHIBA
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Toshiba
USB 32GB Toshiba U301TOSHIBA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Toshiba
USB 32GB ADDLINK U10VAddlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10VAddlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10C2Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10C2Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10G2Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10G2Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10B2Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10B2Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0