Danh mục sản phẩm
USB 64GB Apacer AH357 APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Blue
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH357 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Blue
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 64GB Apacer AH35A APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Silver
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH35A APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Silver
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 64GB Apacer AH25B APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH25B APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 64GB Apacer AH25A APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH25A APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 64GB Apacer AH360 APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: Super Speed USB 3.1 gen 1
 • Chất liệu: Niken siêu nhẹ
USB 32GB Apacer AH360 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: Super Speed USB 3.1 gen 1
 • Chất liệu: Niken siêu nhẹ
USB 32GB Apacer AH359 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: SuperSpeed USB 3.1 Gen 1, backward compatible with USB 2.0
USB 32GB Apacer AH350 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Corsair VOYAGER CMFVY3A CORSAIR
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Write: 40 MB/s, Read: 200 MB/s
USB 16GB Kingston DT106 KINGSTON

USB 16GB Kingston DT106

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen-đỏ
USB 128GB Kingston DT100 G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Kingston DT106 KINGSTON

USB 32GB Kingston DT106

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USb 3.0
USB 16GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Kingmax MB-03 KINGMAX
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Kingmax MB-03 KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: đen
USB 32GB Kingmax MB-03 KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen, Vàng
USB 128GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
USB 64GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ33
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Sandisk CZ33 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB PNY Duo Link M PNY
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB (2.0) 
 • Tính năng: Dùng cho Apple Lightning to PC USB (2.0) 
USB 128GB Sandisk iXpand flash drive SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 64GB Sandisk iXpand flash drive SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 32GB PNY Duo Link M PNY
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: For Apple Lightning to PC USB (2.0)
USB 32GB Addlink F55B3 Addlink
 • Dung lượng: 32GGB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Addlink F10W3 Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Addlink F10W3 Addlink

USB 64GB Addlink F10W3

1.220.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Addlink F50B3 Addlink
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB SanDisk iXpand flash drive SDIX40N-032G-PN6NN SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 128GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Lexar JumpDrive S57 LEXAR
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150MB/s
USB 16GB Lexar JumpDrive S57 LEXAR
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150MB/s
USB 32GB ADDLINK U10V Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10V Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10C2 Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10C2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10G2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10G2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10B2 Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10B2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0