Danh mục sản phẩm
Banner 2
USB 16GB ADATA UV128 AUV128-16G-RBY/RBE ADATA
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: màu đen-vàng
USB 16GB ADATA UV140 AUV140-16G-RK ADATA
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen -đỏ
USB 16GB ADATA UV140 AUV140-16G-RBE ADATA
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen-xanh
USB 32GB ADATA UV128 AUV128-32G-RBE ADATA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đen-xanh
USB 32GB ADATA UV128 AUV128-32G-RBY ADATA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đen-vàng
USB 32GB ADATA UV140 AUV140-32G-RKD ADATA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen -đỏ
USB 32GB ADATA UV140 AUV140-32G-RBE ADATA
 • Dung lượng: 32G
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen-xanh
USB 32GB ADATA UV150 AUV150-32G-RRD ADATA
 • Dung lượng: 32G
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đỏ, đen
USB 64GB ADATA UV128 AUV128-64G-RBY ADATA
 • Dung lượng: 64G
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: đen-vàng
USB 64GB ADATA UV140 AUV140-64G-RKD ADATA Giảm 100k
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen -đỏ
USB 64GB ADATA UV140 AUV140-64G-RBE ADATA
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
 • Màu sắc: đen-xanh
USB 64GB ADATA UV150 AUV150-64G-RBK ADATA
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backward compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Apacer AH359 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: SuperSpeed USB 3.1 Gen 1, backward compatible with USB 2.0
USB 16GB Apacer AH355 APACER

USB 16GB Apacer AH355

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Apacer AH350 APACER

USB 16GB Apacer AH350

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Apacer AH350 APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Apacer AH350 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Apacer AH355 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Apacer AH333 APACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Trắng
USB 16GB Apacer AH353 APACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen, Đen-Vàng
USB 16GB Apacer AH334
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Apacer AH333
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: đen
USB 16GB Apacer AH326
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Apacer AH321
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Corsair VOYAGER CMFVY3A CORSAIR
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Write: 40 MB/s, Read: 200 MB/s
USB 128GB Kingston DT50 KINGSTON
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
USB 64GB Kingston DT50 KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
USB 32B Kingston DT50 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
USB 16GB Kingston DT50 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
USB 32GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USb 3.0
USB 16GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Kingmax MB-03 KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: đen
USB 32GB Kingmax MB-03 KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen, Vàng
USB 64GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 8GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk CZ43 SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ33
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB PNY Duo Link M PNY
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB (2.0) 
 • Tính năng: Dùng cho Apple Lightning to PC USB (2.0) 
USB 128GB Sandisk iXpand flash drive SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 64GB Sandisk iXpand flash drive SANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 32GB PNY Duo Link M PNY
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: For Apple Lightning to PC USB (2.0)
USB 32GB Addlink F55B3 Addlink

USB 32GB Addlink F55B3

1.070.000 đ
 • Dung lượng: 32GGB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Addlink F10W3 Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Addlink F10W3 Addlink

USB 64GB Addlink F10W3

1.220.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Addlink F50B3 Addlink

USB 64GB Addlink F50B3

1.515.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB SanDisk iXpand flash drive SDIX40N-032G-PN6NN SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: Lightning & USB 3.0
USB 16GB Team C153 TEAM

USB 16GB Team C153

125.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Team C155 TEAM

USB 16GB Team C155

140.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Team C143 TEAM

USB 64GB Team C143

350.000 đ
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Nâu
USB 16GB Team C143 TEAM

USB 16GB Team C143

135.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Xanh
USB 32GB Team C143 TEAM

USB 32GB Team C143

190.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 8GB Team C142 TEAM

USB 8GB Team C142

155.000 đ
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 8GB Team C145 TEAM

USB 8GB Team C145

189.000 đ
 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Team C142 TEAM

USB 16GB Team C142

179.000 đ
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Team C145 TEAM

USB 16GB Team C145

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Team C142 TEAM

USB 32GB Team C142

265.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Team C145 TEAM

USB 32GB Team C145

310.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Team C155 TEAM

USB 32GB Team C155

175.000 đ
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Toshiba U301 TOSHIBA
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Toshiba U301 TOSHIBA
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB ADDLINK U10V Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10V Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10C2 Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10C2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10G2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10G2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB ADDLINK U10B2 Addlink
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB ADDLINK U10B2 Addlink
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0