Danh mục sản phẩm
USB 64GB Apacer AH35A APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Silver
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 64GB Apacer AH357 APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Blue
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH35A APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Silver
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 64GB Apacer AH25B APACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH25B APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH25A APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Apacer AH350 APACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Apacer AH25A APACER

USB 64GB Apacer AH25A

Ngừng kinh doanh
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 gen.1
 • Tốc độ: SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.1 Gen 1 - Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
USB 32GB Kingston DTXM KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 32GB Kingston DTX KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kingston DTXM KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kingston DTX KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Kingston DTXM KINGSTON
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB Kingston DTXM
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB Kingston DTX KINGSTON
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Sandisk Extreme CZ880 SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB SANDISK SDCZ810
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB-A (USB 3.2 Gen 1)
USB 256GB Kingston DTKN
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Kingston DTKN
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kingston DTKN
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 16GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ410 SANDISK
 • Dung lượng: 32 GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 32GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ33 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ600 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 32GB Sandisk CZ430 SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ73 SANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Sandisk CZ71
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Addlink F55B3 Addlink
 • Dung lượng: 32GGB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 64GB Addlink F10W3 Addlink
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 64GB Addlink F50B3 Addlink
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Addlink
USB 64GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Transcend JF700 TRANSCEND
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Transcend JF760-TS32GJF760 TRANSCEND
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 GEN 1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Transcend JF700 TRANSCEND

USB 16GB Transcend JF700

Ngừng kinh doanh
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Kioxia LU202W032GG4 (Trắng) Kioxia
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Trắng
USB 16GB Kioxia LU366S016GG4 Kioxia
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Trắng
USB 16GB Kioxia LU301W016GG4 (Trắng) Kioxia
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Trắng
USB 32GB Kioxia LU301W032GG4 (Trắng) Kioxia
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Trắng
USB 32GB Kioxia LU366S032GG4 Kioxia
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Trắng
USB 64GB Kioxia LU301W064GG4 (Trắng) Kioxia
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Trắng
USB 32GB Kioxia U365- LU365K032GG4 Kioxia
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kioxia LU366S064GG4 Kioxia
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Trắng
USB 64GB Kioxia U365- LU365K064GG4 Kioxia
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Kioxia U301- LU301W128GG4 Kioxia
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 16GB Kioxia LU202L016GG4 (Xanh nhạt) Kioxia
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Xanh nhạt
USB 16GB Kioxia LU202W016GG4 (Trắng) Kioxia
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Trắng
USB 32GB Lexar JumpDrive V400 LJDV400032G-BNBNG
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Lexar JumpDrive S60
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Lexar JumpDrive S57 LEXAR
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150MB/s
USB 64GB Lexar JumpDrive V40
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400032G-BNBNG LEXAR
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Lexar JumpDrive V40 LJDV040128GB-BNBNG LEXAR
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 64GB Lexar JumpDrive Dual Drive D35C USB 3.0 Type-C ... LEXAR
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 Type-C
USB 128GB Lexar JumpDrive Dual Drive D35C USB 3.0 Type-C ... LEXAR
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 Type-C
USB 128GB Lexar JumpDrive M900 LJDM900128G-BNQNG LEXAR
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
USB 128GB Lexar JumpDrive P30 USB 3.2 Gen 1 LJDP030128G-RNQNG LEXAR
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB Lexar JumpDrive M900 LJDM900256G-BNQNG LEXAR
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
USB 16GB Lexar JumpDrive S57 LEXAR

USB 16GB Lexar JumpDrive S57

Ngừng kinh doanh
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150MB/s