Danh mục sản phẩm

Màn hình Laptop

Panel LCD Laptop 14 inch Led dày
 • Tính năng: Dùng cho Laptop
 • Màn hình: LCD 14.0" Led
Panel LCD Laptop 15.6 inch (LED) dày
 • Tính năng: Dùng cho các dòng Laptop
 • Màn hình: LCD 15.6" Led
LCD Laptop 14 inch Led Slim Khác
 • Tính năng: Dùng cho các dòng Laptop HP, Toshiba, Acer ...
 • Màn hình: LCD 14.0" Led Slim
Panel LCD Laptop 15.6 inch LED Slim 30 pin Khác
 • Tính năng: Dùng cho các dòng Laptop HP, Toshiba, Acer …
 • Màn hình: LCD 15.6" Led Slim
Màn hình LCD 15.6 Led Slim 30C FHD
 • Kích thước màn hình: 15.6" FHD
Panel LCD Laptop 14 inch Led Slim 40pin
 • Tính năng: Dùng cho Laptop HP, Toshiba, Acer …
 • Màn hình: LCD 14.0" Led SLim
Panel LCD Laptop 15.6 inch (LED) Slim 40PIN
 • Tính năng: Dùng cho các dòng Laptop HP, Toshiba, Acer …
 • Màn hình: LCD 15.6" Led Slim
Màn hình LCD 14" Led Slim 30C FHD
 • Kích thước màn hình: 14.0" FHD
Panel LCD Laptop 11.6 inch Led dày Khác
 • Màn hình: LCD 11.6 Led
Panel LCD Laptop 11.6 inch Led Slim Khác
 • Màn hình: LCD 11.6 Led Slim
Panel LCD Laptop 13.3 inch (LED) Slim 30PIN
 • Tính năng: Dùng cho các dòng Laptop HP, Toshiba, Acer …
 • Màn hình: LCD 13.3" Led
Panel LCD Laptop 15.6 inch (G) dày
 • Tính năng: Dùng cho Laptop
 • Màn hình: LCD 15.6" (G)
Panel LCD Laptop 14.1 inch (G)
 • Tính năng: Dùng cho Laptop
 • Màn hình: LCD 14.1" G
Panel LCD Laptop 13.3 inch G
 • Tính năng: Dùng cho Laptop
 • Màn hình: LCD 13.3"(G) / 13.3"(G)
Panel LCD Laptop 10.1 - 10.2 inch
 • Tính năng: Dùng cho Laptop
 • Màn hình: LCD 10.1", 10.2" (LED, LED SLIM )