Danh mục sản phẩm

Hikvision

Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision HS-ESSD-T100I (White) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision ...

490.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 340MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Win / Mac / Android 4.0 trở lên
Ổ cứng SSD 500GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 Touch (Green) Hikvision

Ổ cứng SSD 500GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 ...

1.690.000 đ

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Type-C
 • Tốc độ: 1060MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux
Ổ cứng SSD 500GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 Touch (Grey) Hikvision

Ổ cứng SSD 500GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 ...

1.690.000 đ

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Type-C
 • Tốc độ: 1060MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux
Ổ cứng SSD 500GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 Touch (Black) Hikvision

Ổ cứng SSD 500GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 ...

1.690.000 đ

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Type-C
 • Tốc độ: 1060MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux
Ổ cứng di động SSD 1024GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Black) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 1024GB Hikvision ...

1.990.000 đ

 • Dung lượng: 1024GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Win / Mac / Android 4.0 trở lên
Ổ cứng SSD 1000GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 Touch (Grey) Hikvision

Ổ cứng SSD 1000GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 ...

2.990.000 đ

 • Dung lượng: 1000GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Type-C
 • Tốc độ: 1060MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux
Ổ cứng SSD 1000GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 Touch (Black) Hikvision

Ổ cứng SSD 1000GB Hikvision HS-ESSD-Elite 7 ...

2.990.000 đ

 • Dung lượng: 1000GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Type-C
 • Tốc độ: 1060MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux
Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Pink) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Hồng
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 340MB/s
Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Black) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 340MB/s
Ổ cứng di động SSD 256GB Hikvision HS-ESSD-T100I (White) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 256GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 256GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Black) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 256GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Pink) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Hồng
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 256GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Pink) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 256GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Hồng
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision HS-ESSD-T100I (White) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Trắng
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision HS-ESSD-T100I (Black) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: ABS + PP
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision HS-ESSD-T200N (STD) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 512GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s
Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision HS-ESSD-T200N (STD) Hikvision

Ổ cứng di động SSD 128GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Type C
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Tốc độ: đọc: 450MB/s, ghi: 400MB/s