Danh mục sản phẩm

Pin Laptop

Pin Laptop ASUS A46/A56/K46/K56 BH 1 đổi 1
 • Pin: A46/A56/K46/K56
Pin Laptop ASUS X451/X551/F451 BH 1 đổi 1
 • Pin: X451/X551/F451
Pin Laptop HP PRO 430-G1 BH 1 đổi 1
 • Pin: 430-G1
Pin Laptop HP PRO 4410/4411/4415 BH 1 đổi 1
 • Pin: 4410/4411/4415
Pin Laptop HP PRO 450/445 BH 1 đổi 1
 • Pin: 450/445
Pin Laptop LENOVO G400S/G500S BH 1 đổi 1
 • Pin: G400S/G500S
Pin Laptop LENOVO G480/G485/580/585 BH 1 đổi 1
 • Pin: G480/G485/580/585
Pin Laptop LENOVO T430/T530/W530 BH 1 đổi 1
 • Pin: T430/T530/W530
Pin Laptop TOSHIBA (PA5024/5025/5026) BH 1 đổi 1
 • Pin: PA5024/5025/5026
Pin Laptop DELL 3551/5458/3458/3459 BH 1 đổi 1
 • Pin: 3551/5458/3458/3459
Pin Laptop DELL 5420/5430/5530 (1) BH 1 đổi 1
 • Pin: 5420/5430/5530
Pin Laptop DELL 5460/5470 BH 1 đổi 1
 • Pin: 5420/5430/5530
Pin Laptop DELL M6400 BH 1 đổi 1
 • Pin: M6400
Pin Laptop DELL N311/411/V131 BH 1 đổi 1
 • Pin: N311/411/V131
Pin Laptop DELL XPS 14/L501 BH 1 đổi 1
 • Pin: 14/L501
Pin Laptop HP Pro 4420, 4320
 • Pin: 4420, 4320
 • Công suất: 5200mAh
Pin Laptop Acer V5-471 (H3) (4 Cell) 2600mAh BH 1 đổi 1
 • Pin: V5-431 V5-571 E1-532 E1-432  E1-570  E1-572  E1 V5-531  V5-431G  V5-471 E1-472  E1-522
Pin Laptop Asus A32-F80 5200mAh BH 1 đổi 1
 • Pin: A32-F80 F83 F83C F83S F83T F83V N80 N80V N81 N81V
 • Công suất: 5200mAh
Pin Laptop Asus X401 10.8v -5200mAh BH 1 đổi 1
 • Pin: X401 X301 X501
 • Công suất: 5200mAh
Pin Laptop DELL XPS M1330 9 cell BH 1 đổi 1
 • Pin: M1330, 1318 , 1530 , PU556.
Pin Laptop Acer 4745g 6cell BH 1 đổi 1
 • Pin: 4745G 4745 5745G 5745DG 5625G 4745G 4820GT AS10B3E 3820T 5553 5625
Pin Laptop Asus X550 - K450 BH 1 đổi 1
 • Pin: X550/K450
 • Công suất: 2600mAh
Pin Laptop Dell inspiron 3421/3521/5421
 • Pin: 3421/3521/5421
 • Công suất: 5200mAh
Pin Laptop Dell Studio 1735/1737 BH 1 đổi 1
 • Pin: 1735/1737
Pin Laptop Acer One 532 BH 1 đổi 1
 • Pin: UM09G31 UM09G41 UM09G51 UM09H31 UM09H41
Pin Laptop Acer D255 BH 1 đổi 1
 • Pin: D255/260/LT23
Pin Laptop Sony BPS26 BH 1 đổi 1
 • Pin: VPCEH16EC VPCEL15EC VGP-BPL26 VGP-BPS26 VGP-BPS26A
Pin Laptop Sony BPS22 BH 1 đổi 1
 • Pin: VGP-BPS22 VGP-BPS22A VPCEA20
Pin Laptop Sony BPS18 6Cell BH 1 đổi 1
 • Pin: VPCW Series VPC-W,FZ
Pin Laptop Sony BPS12 BH 1 đổi 1

Pin Laptop Sony BPS12

1.050.000 đ
 • Pin: VGN-Z20, Z40, Z10, Z30, Z50, Z60
Pin Laptop Acer 5520 BH 1 đổi 1
 • Pin: 5520, 5720, 5910, 5920
Pin Laptop Acer 4741 4551 6cell BH 1 đổi 1
 • Pin: 4741, 4251, 4551, 4771
Pin Laptop Gateway MT6451 BH 1 đổi 1
 • Pin: MT6451, 6711
Pin Laptop Gateway W322 - 350 -1631 BH 1 đổi 1
 • Pin: W322/350/1631
Pin Laptop Asus A32 K43 BH 1 đổi 1
 • Pin: A32-K43/A42-K53
 • Công suất: 5200mAh
Pin Laptop Asus A32 N61 BH 1 đổi 1
 • Pin: A32-N61/A32-N50
Pin Laptop Asus AL32 BH 1 đổi 1
 • Pin: A32/ML31-1005
Pin Laptop Asus K45 K75 A55 BH 1 đổi 1
 • Pin: K45/K75/A55
Pin Laptop Asus SQU528 BH 1 đổi 1
 • Pin: SQU528/F2/F3/M51
Pin Laptop Asus X301 BH 1 đổi 1
 • Pin: X301/401/501/X44