Danh mục sản phẩm
Khi mua Pin Laptop Chính Hãng, Nhận ngay Thẻ cào Mobi 50.000VNĐ

Ram Laptop

RAM Laptop 8GB TEAM ELITE TED48G2666C19-S01 TEAM
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Laptop 4GB TEAM ELITE TED44G2133C15-S01 TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 16GB G.Skill F4-2400C16S-16GRS G.Skill
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 16GB G.Skill F4-2133C15S-16GRS G.Skill
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 2133MHz
RAM Laptop 4GB G.Skill F4-2400C15S-4GRS G.Skill
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Laptop 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GRSL G.Skill
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 2666Mhz Kingston
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Laptop 4GB Kingston Bus 2666Mhz Kingston
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Laptop 8GB Corsair CMSX8GX4M1A2666C18 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 4GB TEAM ELITE TED44G2666C19-S01 TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Laptop 8GB Corsair CMSO8GX3M1A1333C9 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
RAM Laptop 4GB Crucial CT4G4SFS824A Crucial
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 8GB Crucial CT8G4SFS824A Crucial
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 16GB Kingston Bus 2400Mhz Kingston
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 1600 C10 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 4GB G.SKILL F3-10666CL9S-4GBSQ
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
RAM Laptop 16GB Corsair Bus 2400MHz Corsair
 • Dung lượng: 16 GB (2 x 8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 4GB G.SKILL F3-12800CL11S-4GBSQ G.Skill
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM Laptop 4GB TEAM ELITE TED44G2400C16-S01 TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 8GB TEAM ELITE TED3L8GM1600C11-S01 Transcend
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM Laptop 4GB Team Elite Bus 1600 Mhz TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 8GB TEAM ELITE Bus 2400 Mhz TEAM
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Laptop 4GB Kingston Bus 2400MHz Kingston
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 2400MHz Kingston
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 8GB CORSAIR Bus 1600MHz Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 4GB Corsair Bus 2133 Corsair
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
RAM 2GB G.Skill F3-10666CL9S-2GBSQ G.Skill
 • Dung lượng: 2 GB
 • Tốc độ bus: 1333 Mhz
RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 2133MHz Kingston
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
RAM Laptop 4GB G.SKILL F4-2133C15S-4GRS G.Skill

RAM Laptop 4GB G.SKILL F4-2133C15S-4GRS

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 2133 Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 1600 For Haswell Kingston
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 8GB G.Skill F3-10666CL9S-8GBSQ Bus 1333 G.Skill
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
RAM Laptop 4GB G.Skill F3 1600C11S 4GRSL Bus 1600 For Haswell G.Skill
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 4GB Kingston Bus 1600 1.35V For Haswell Kingston
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 2GB G.Skill F3 12800CL9S 2GBSQ Bus 1600 G.Skill
 • Dung lượng:  2 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 4GB Corsair C11 Bus 1600 Corsair
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35V, For Haswell