Danh mục sản phẩm

Đèn Pin - Đèn Bàn

Đèn Pin Led lenser P5RLED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 1 x ICR 14500
 • Độ sáng: Độ sáng tối đa: 420 lm. Độ sáng tối thiểu: 20 lm
 • Bảo hành: 12 tháng
Đèn Pin Led lenser P3RLED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 1 x ICR 10440 3.7V
 • Độ sáng: Độ sáng tối đa:140 lm. Độ sáng tối thiểu: 20 lm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: Led lenser
Đèn Pin Led lenser P14LED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 4 pin AA
 • Độ sáng: Độ sáng tối đa:800 lm. Độ sáng tối thiểu: 40 lm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: Led lenser
Đèn Pin Led Lenser P5LED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: Pin: 1 x AA
 • Độ sáng: 140 LUMENS
 • Bảo hành: 12 tháng
Đèn Pin Led Lenser K1 8251LED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 4xAG3
 • Độ sáng: 17 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser K1-L 8251-LLED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 4xAG3
 • Độ sáng: 15 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser K2 8252LED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 4xAG13
 • Độ sáng: 25 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser K2L 8252-LLED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 4xAG13
 • Độ sáng: 25 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser D14.2 9214LED LENSER
 • Pin: 4xAA
 • Độ sáng: 350 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser D14.2W 9114WLED LENSER
 • Pin: 4xAA
 • Độ sáng: 400 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser F1R 8901-RLED LENSER
 • Pin: Li-ion 18650
 • Độ sáng: 1,000 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser H3 7865LED LENSER
 • Pin: 3 x AAA
 • Độ sáng: 60 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser H5 7865LED LENSER
 • Pin: 3 x AAA
 • Độ sáng: 24 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser H6R 7396-RLED LENSER
 • Pin: 3xAAA, NiMh
 • Độ sáng: 200 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser H7.2 7397LED LENSER
 • Pin: 4 x AAA
 • Độ sáng: 250 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser SEO3 6103LED LENSER
 • Màu sắc: Green/ Orange
 • Pin:  3 x AAA Alkaline
 • Độ sáng: 90lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser SEO5 6005LED LENSER
 • Màu sắc: Gray
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 180lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser SEO5 6006LED LENSER
 • Màu sắc: Red
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 180lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser SEO7R 6107-RLED LENSER
 • Pin: Lithium Ion Pack
 • Độ sáng: 220lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser NEO Blue 6110LED LENSER
 • Màu sắc: Xanh dương
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 90 lm
 • Bảo hành: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser NEO Green 6111LED LENSER
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 90 lm
 • Hãng sản xuất: Lenser
Đèn Pin Led Lenser NEO Orange 6113LED LENSER
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 90 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser NEO Pink 6112LED LENSER
 • Màu sắc: Hồng
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 90 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser NEO Yellow 6114LED LENSER
 • Màu sắc: Vàng
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 90 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser M1 8501LED LENSER
 • Pin: pin 1 CR123
 • Độ sáng: 300 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser M14 8514LED LENSER
 • Pin: 4 x AA
 • Độ sáng: 400 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser H3.2 500768LED LENSER
 • Pin: 3 x AAA
 • Độ sáng: 120 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser P2 8602LED LENSER
 • Pin: 1 x AAA
 • Độ sáng: 16 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser P3 8603 AFS-PLED LENSER

Đèn Pin Led Lenser P3 8603 AFS-P

Liên hệ đặt hàng
 • Pin: 1 x AAA
 • Độ sáng: 25 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser M7 8507LED LENSER
 • Pin: 4 x AAA
 • Độ sáng: 400 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser T5.2 9905LED LENSER
 • Pin: 1xAA
 • Độ sáng: 140 Lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser T2 9902LED LENSER
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 240 Lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser P4X 500748LED LENSER
 • Pin: 1 x AA
 • Độ sáng: 120 Lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser H7R.2 7398LED LENSER
 • Pin: pin sạc
 • Độ sáng: 320lm
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser P7.2 9607LED LENSER
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 3xD
 • Độ sáng: 450 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser TT 9904LED LENSER
 • Pin: 3xAAA
 • Độ sáng: 280 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Pin Led Lenser M3R 8503RLED LENSER
 • Pin: Pin sạc & AAA
 • Độ sáng: 220 lm
 • Hãng sản xuất: Led Lenser
Đèn Led để bàn PisenPISEN
 • Dung lượng: 1400mAh
 • Tính năng: Pin để bàn dùng làm việc, học tập
 • Bảo hành: 00 tháng
Đèn Pin Philips SFL3175Philips
 • Pin: 2 Pin AA
 • Độ sáng: 22 Lumen
 • Bảo hành: 00 tháng
Đèn Pin Philips SFL5200Philips

Đèn Pin Philips SFL5200

Liên hệ đặt hàng
 • Pin: 2 x AA
 • Độ sáng: 25 lumens
 • Bảo hành: 00 tháng