Danh mục sản phẩm
Khi mua Pin Laptop Chính Hãng, Nhận ngay Thẻ cào Mobi 50.000VNĐ

Pin Laptop - Hàng chính hãng

Pin Laptop DELL 5460 (6 Cell) Dell tặng thẻ điện thoại
 • Pin: 5460
Pin Laptop HP 2560P (6 Cell) HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: 2560p 2570p
Pin Laptop DELL 1464 (6 cell) Dell tặng thẻ điện thoại
 • Pin: 1564 1764 FH4HR 05Y4YV JKVC5
Pin Laptop Lenovo T410 (9CELL)/ T420 55++ IBM - Lenovo tặng thẻ điện thoại
 • Pin: T410i T420 T510i T520 L520 L421 42T4735
Pin Laptop LENOVO-T430 (6CELL) 70+ IBM - Lenovo tặng thẻ điện thoại
 • Pin: T410i T420 T510i T520 L520 L421 T430 70++
Pin Laptop IBM X220/X230 (9 cell- 29++) IBM - Lenovo tặng thẻ điện thoại
 • Pin: X220 X220I
Pin Laptop IBM X230/X220 (6 cell-44++) IBM - Lenovo tặng thẻ điện thoại
 • Pin: X220 X220I X230 X230I X230S extended Battery 44++
Pin Laptop IBM X300 (6 cell) IBM - Lenovo tặng thẻ điện thoại
 • Pin: X300 X301
Pin Laptop HP DV2000 6cell HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: Series DV2000, DV2500, DV6000, DV6100, DV6500, DV6800 Compaq Series V3000, V3500, V6000, F500, 2903, 7500, C700, F700.
Pin Laptop HP DV4 HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP DV4

977.000 đ
 • Pin: DV4, DV5T, DV6, HDX16, G50, G60, CQ40, CQ45, CQ50, CQ60, G70
Pin Laptop HP CQ42 HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP CQ42

1.100.000 đ
 • Pin: DM4 MU06 MU09 CQ32 CQ42 CQ62 G42 G62 G72 G4
Pin Laptop HP CQ35 HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP CQ35

977.000 đ
 • Pin: CQ35, CQ36, HP Pavilion DV3-2000, DV3-2100
Pin Laptop HP NC6100 HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP NC6100

1.092.000 đ
 • Pin: 6910p NC6100 NC6120 NC6220 NC6230 NC6320 NX6325
Pin Laptop HP NC2400 6 Cell HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: NC2410 2510p 2530p NC2400
Pin Laptop HP NC2400 9 Cell HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: NC2410 2510p 2530p NC2400
Pin Laptop HP 4410S HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 4410S

1.207.000 đ
 • Pin: 4410T ProBook 4410S 4411S 4415S 4416S HSTNN-OB90
Pin Laptop HP 4420S HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 4420S

1.207.000 đ
 • Pin: 425 625 4420s 4421s 4520s
Pin Laptop HP 4430S HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 4430S

1.375.000 đ
 • Pin: 4530s 4535s 4330s 4331s 4430s 
Pin Laptop HP 6530B 8440P HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: 6730b / 6500B / 6530B / 6535B / 6700B / 6730B / 6735B / 6736B/6930p /6440b / 6445b / 6540b / 6545b
Pin Laptop HP 6530S HP tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 6530S

1.207.000 đ
 • Pin: 540 515 510 516 511 6520S 6530S 6535S 
Pin Laptop HP EliteBook 8530P 8 cell HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: EliteBook 8530p cho 8530w 8540w 8540p 8730p 8730w 8740w 8C D1
Pin Laptop HP EliteBook 8460P/8470P HP tặng thẻ điện thoại
 • Pin: 8560w 8460p 8460w 8560p, 8470p
Pin Laptop Dell N5010 N4010 Dell tặng thẻ điện thoại
 • Pin: 13R 14R 15R 17R M5010 N4010 N5010 N5110 N7010, Vostro 3450 3550 3555 3750 04YRJH
Pin Laptop Dell 1320 Dell Sản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop Dell 1320

1.150.000 đ
 • Pin: 1320 1320n
Pin Laptop Dell 1525 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 1525

1.207.000 đ
 • Pin: 1525 1526 1545 1440 1750 0X284G 0XR693 M911G
Pin Laptop Dell 1425 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 1425

1.207.000 đ
 • Pin: 1425 1427
Pin Laptop Dell 1520 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 1520

1.207.000 đ
 • Pin: 1520 1521 1720 1721 1500 1700
Pin Laptop Dell E4300 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E4300

1.265.000 đ
 • Pin: E4300 E4310 E4320 E4400 PP13s G805h JD217 312-0823
Pin Laptop Dell E5400 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E5400

1.265.000 đ
 • Pin: E5410/ E5400 BATTERY RM661 / 0RM661 / KM742 CAPACITY 56Wh
Pin Laptop Dell E6320 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E6320

1.322.000 đ
 • Pin: E6220 E6230 E6320 E6330 E6430s E5220 FRR0G HGKH0
Pin Laptop Dell E6400 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E6400

1.450.000 đ
 • Pin: E6400 E6410 E6500 E6510 PT435
Pin Laptop Dell E6420 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E6420

1.450.000 đ
 • Pin: E5420 E5520 E6420 e6520/3450/3560
Pin Laptop Dell A840 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell A840

1.207.000 đ
 • Pin: 1014 1015 A840 A860 A860n 1014n 1015n 1088 1088n
Pin Laptop Dell 3421 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 3421

1.207.000 đ
 • Pin: 17 (3721) 17R (5721),Vostro 2421 2521,Dell Inspiron 14 (3421) 14R (5421)
Pin Laptop Dell V3350 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V3350

1.552.000 đ
 • Pin: 3300 3350 (8 Cells) 
Pin Laptop Dell V3400 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V3400

1.350.000 đ
 • Pin: 3400 3500 3700
Pin Laptop Dell V3460 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V3460

1.322.000 đ
 • Pin: 3360 3460 3560
Pin Laptop Dell V1310 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V1310

1.322.000 đ
 • Pin: 1310 1320 1510 1511 1520 2510
Pin Laptop Dell V131 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V131

1.322.000 đ
 • Pin: N411z N311z 14Z 13Z , Vostro V131R V131D V131
Pin Laptop Dell XPS 15 Dell tặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell XPS 15

1.322.000 đ
 • Pin: 15 L501X L502X