Danh mục sản phẩm
Khi mua Pin Laptop Chính Hãng, Nhận ngay Thẻ cào Mobi 50.000VNĐ

Pin Laptop - Hàng chính hãng

Pin Laptop DELL 5460 (6 Cell)Delltặng thẻ điện thoại
 • Pin: 5460
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop HP 2560P (6 Cell)HPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: 2560p 2570p
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop DELL 1464 (6 cell)Delltặng thẻ điện thoại
 • Pin: 1564 1764 FH4HR 05Y4YV JKVC5
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Lenovo T410 (9CELL)/ T420 55++IBM - Lenovotặng thẻ điện thoại
 • Pin: T410i T420 T510i T520 L520 L421 42T4735
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop LENOVO-T430 (6CELL) 70+IBM - Lenovotặng thẻ điện thoại
 • Pin: T410i T420 T510i T520 L520 L421 T430 70++
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop IBM X220/X230 (9 cell- 29++)IBM - Lenovotặng thẻ điện thoại
 • Pin: X220 X220I
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: IBM
Pin Laptop IBM X230/X220 (6 cell-44++)IBM - Lenovotặng thẻ điện thoại
 • Pin: X220 X220I X230 X230I X230S extended Battery 44++
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: IBM
Pin Laptop IBM X300 (6 cell)IBM - Lenovotặng thẻ điện thoại
 • Pin: X300 X301
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: IBM
Pin Laptop HP DV2000 6cellHPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: Series DV2000, DV2500, DV6000, DV6100, DV6500, DV6800 Compaq Series V3000, V3500, V6000, F500, 2903, 7500, C700, F700.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP DV4HPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP DV4

977.000 đ
 • Pin: DV4, DV5T, DV6, HDX16, G50, G60, CQ40, CQ45, CQ50, CQ60, G70
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP CQ42HPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP CQ42

1.100.000 đ
 • Pin: DM4 MU06 MU09 CQ32 CQ42 CQ62 G42 G62 G72 G4
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP CQ35HPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP CQ35

977.000 đ
 • Pin: CQ35, CQ36, HP Pavilion DV3-2000, DV3-2100
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP NC6100HPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP NC6100

1.092.000 đ
 • Pin: 6910p NC6100 NC6120 NC6220 NC6230 NC6320 NX6325
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP NC2400 6 CellHPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: NC2410 2510p 2530p NC2400
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP NC2400 9 CellHPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: NC2410 2510p 2530p NC2400
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP 4410SHPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 4410S

1.207.000 đ
 • Pin: 4410T ProBook 4410S 4411S 4415S 4416S HSTNN-OB90
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP 4420SHPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 4420S

1.207.000 đ
 • Pin: 425 625 4420s 4421s 4520s
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP 4430SHPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 4430S

1.375.000 đ
 • Pin: 4530s 4535s 4330s 4331s 4430s 
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP 6530B 8440PHPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: 6730b / 6500B / 6530B / 6535B / 6700B / 6730B / 6735B / 6736B/6930p /6440b / 6445b / 6540b / 6545b
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP 6530SHPtặng thẻ điện thoại

Pin Laptop HP 6530S

1.207.000 đ
 • Pin: 540 515 510 516 511 6520S 6530S 6535S 
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP EliteBook 8530P 8 cellHPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: EliteBook 8530p cho 8530w 8540w 8540p 8730p 8730w 8740w 8C D1
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop HP EliteBook 8460P/8470PHPtặng thẻ điện thoại
 • Pin: 8560w 8460p 8460w 8560p, 8470p
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: HP
Pin Laptop Dell N5010 N4010Delltặng thẻ điện thoại
 • Pin: 13R 14R 15R 17R M5010 N4010 N5010 N5110 N7010, Vostro 3450 3550 3555 3750 04YRJH
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell 1320DellSản phẩm khuyến mãi

Pin Laptop Dell 1320

1.150.000 đ
 • Pin: 1320 1320n
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell 1525Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 1525

1.207.000 đ
 • Pin: 1525 1526 1545 1440 1750 0X284G 0XR693 M911G
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell 1425Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 1425

1.207.000 đ
 • Pin: 1425 1427
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell 1520Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 1520

1.207.000 đ
 • Pin: 1520 1521 1720 1721 1500 1700
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell E4300Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E4300

1.265.000 đ
 • Pin: E4300 E4310 E4320 E4400 PP13s G805h JD217 312-0823
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell E5400Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E5400

1.265.000 đ
 • Pin: E5410/ E5400 BATTERY RM661 / 0RM661 / KM742 CAPACITY 56Wh
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell E6320Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E6320

1.322.000 đ
 • Pin: E6220 E6230 E6320 E6330 E6430s E5220 FRR0G HGKH0
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell E6400Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E6400

1.450.000 đ
 • Pin: E6400 E6410 E6500 E6510 PT435
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell E6420Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell E6420

1.450.000 đ
 • Pin: E5420 E5520 E6420 e6520/3450/3560
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell A840Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell A840

1.207.000 đ
 • Pin: 1014 1015 A840 A860 A860n 1014n 1015n 1088 1088n
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell 3421Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell 3421

1.207.000 đ
 • Pin: 17 (3721) 17R (5721),Vostro 2421 2521,Dell Inspiron 14 (3421) 14R (5421)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell V3350Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V3350

1.552.000 đ
 • Pin: 3300 3350 (8 Cells) 
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell V3400Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V3400

1.350.000 đ
 • Pin: 3400 3500 3700
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell V3460Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V3460

1.322.000 đ
 • Pin: 3360 3460 3560
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell V1310Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V1310

1.322.000 đ
 • Pin: 1310 1320 1510 1511 1520 2510
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell V131Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell V131

1.322.000 đ
 • Pin: N411z N311z 14Z 13Z , Vostro V131R V131D V131
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL
Pin Laptop Dell XPS 15Delltặng thẻ điện thoại

Pin Laptop Dell XPS 15

1.322.000 đ
 • Pin: 15 L501X L502X
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: DELL