Danh mục sản phẩm

Kingston

Ổ cứng di động SSD Kingston 500GB USB 3.2 Gen 2x2 ... Kingston

Ổ cứng di động SSD Kingston 500GB USB ...

1.690.000 đ

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2
 • Tốc độ: Đọc 2.000MB/giây, Ghi 2.000MB/giây
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Ổ cứng di động SSD Kingston 1TB USB 3.2 Gen 2x2 ... Kingston

Ổ cứng di động SSD Kingston 1TB USB 3.2 ...

2.990.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2
 • Tốc độ: Đọc 2.000MB/giây, Ghi 2.000MB/giây
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Ổ cứng di động SSD Kingston 2TB USB 3.2 Gen 2x2 ... Kingston

Ổ cứng di động SSD Kingston 2TB USB 3.2 ...

5.490.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2
 • Tốc độ: Đọc 2.000MB/giây, Ghi 2.000MB/giây
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS