Danh mục sản phẩm

Toshiba

Ổ cứng HDD 4TB Toshiba Canvio Advance HDTC940AR3CA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB Toshiba Canvio Advance HDTC940AW3CA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Trắng
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB Toshiba Canvio Advance HDTC940AK3CA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Đen
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Advance HDTC920AR3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Advance HDTC920AW3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Trắng
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Advance HDTC920AK3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Màu sắc: Đen
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Premium HDTW220AS3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB3.0 with Type-C Adapter
 • Màu sắc: bạc
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Premium HDTW220AB3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB3.0 with Type-C Adapter
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Premium HDTW210AS3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB3.0 with Type-C Adapter
 • Màu sắc: bạc
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Premium HDTW210AB3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB3.0 with Type-C Adapter
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Slim HDTD320AS3EA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Slim HDTD310AS3DA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Slim HDTD320AK3EA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Slim HDTD310AK3DA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB Toshiba Canvio Advance HDTC940AL3CA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Advance HDTC920AL3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Advance HDTC910AL3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Advance HDTC910AR3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Advance HDTC910AW3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Advance HDTC910AK3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB Toshiba Canvio Ready HDTP240AK3CA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (USB 2.0 compatible)
 • Tốc độ: ~ 5.0 Gbit/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Ready HDTP220AK3CA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (USB 2.0 compatible)
 • Tốc độ: ~ 5.0 Gbit/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Ready HDTP210AK3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (USB 2.0 compatible)
 • Tốc độ: ~ 5.0 Gbit/s
Ổ cứng HDD 2TB Toshiba Canvio Basics HDTB420AK3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 500GB Toshiba Canvio Basics HDTB405AK3AA Toshiba
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba Canvio Basics HDTB410AK3AA Toshiba Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
 • Tốc độ: Up to 5 Gb/s