Danh mục sản phẩm

Transcend

Camera hành trình Transcend DrivePro 520 Transcend
 • Độ phân giải: Ống kính phía trước: 1920 x 1080P (30fps) MaxỐng kính phía sau: 1280 x 720P (30fps)
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màn hình:  LCD màu 2.4"
 • Wifi: Wi-Fi 802.11b/g/n
Camera hành trình Transcend DrivePro 50 Transcend
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080P (30fps)
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Wifi: Wi-Fi 802.11b/g/n
 • Tốc độ: 30fps
Camera hành trình Transcend DrivePro 110 Transcend
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080P (30fps)
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màn hình: 2.4" color LCD
Camera hành trình Transcend DrivePro 130 Transcend
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080P (30fps)
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màn hình: LCD màu 2.4"
 • Wifi: Wi-Fi 802.11b/g/n
Camera hành trình Transcend DrivePro 230 Transcend
 • Độ phân giải: Full HD 1920x1080P (30 khung hình/giây)
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màn hình: 2.4" color LCD
 • Wifi: Wi-Fi 802.11b/g/n