Danh mục sản phẩm

SanDisk

Ổ cứng SSD 500GB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk
  • Dung lượng: 500 GB
  • Giao tiếp: USB 3.2, Type C & Type A
Ổ cứng SSD 1TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk
  • Dung lượng: 1TB
  • Giao tiếp: USB 3.2, Type C & Type A
Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ...
  • Dung lượng: 2TB
  • Giao tiếp: USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), USB 3.0, USB 2.0
  • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
Ổ cứng SSD gắn ngoài 4TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ...
  • Dung lượng: 4TB
  • Giao tiếp: USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), USB 3.0, USB 2.0
  • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s