Danh mục sản phẩm

SanDisk

Ổ cứng SSD 500GB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk

Ổ cứng SSD 500GB SanDisk Extreme Portable ...

1.990.000 đ

 • Dung lượng: 500 GB
 • Giao tiếp: USB 3.2, Type C & Type A
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài 1TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài 1TB SanDisk Extreme ...

2.569.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài 1TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài 1TB SanDisk Extreme ...

2.569.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD 1TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk

Ổ cứng SSD 1TB SanDisk Extreme Portable SSD ...

2.569.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2, Type C & Type A
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài SanDisk Extreme Pro- 1TB ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài SanDisk Extreme ...

3.590.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB-C
 • Tốc độ: 2000MB/s Read, 2000MB/s Write
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk

Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme ...

3.990.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme ...

3.990.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk

Ổ cứng SSD gắn ngoài 2TB SanDisk Extreme ...

3.990.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), USB 3.0, USB 2.0
 • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 8, Windows 10 and macOS
Ổ cứng SSD gắn ngoài SanDisk Extreme Pro- 2TB ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài SanDisk Extreme ...

5.449.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB-C
 • Tốc độ: 2000MB/s Read, 2000MB/s Write
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD gắn ngoài 4TB SanDisk Extreme Portable SSD V2 ... SanDisk

Ổ cứng SSD gắn ngoài 4TB SanDisk Extreme ...

7.790.000 đ

 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), USB 3.0, USB 2.0
 • Tốc độ: Đọc: 1050MB/s/ Ghi: 1000MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 8, Windows 10 and macOS
Ổ cứng SSD gắn ngoài SanDisk Extreme Pro- 4TB ...

Ổ cứng SSD gắn ngoài SanDisk Extreme ...

8.990.000 đ

 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB-C
 • Tốc độ: 2000MB/s Read, 2000MB/s Write
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows