Danh mục sản phẩm
HDD 500GB Seagate BarraCuda ST500DM009 SEAGATE
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 6TB SEAGATE BarraCuda ST6000DM003 SEAGATE Sản phẩm khuyến mãiGiảm 250k
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 3TB Seagate BarraCuda ST3000DM007 SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 12TB Seagate Ironwolf ST12000VN0007 SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s
HDD 4TB Seagate BarraCuda Pro SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 6TB Seagate BarraCuda Pro SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 8TB Seagate BarraCuda Pro SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 10TB Seagate BarraCuda Pro SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 12TB Seagate BarraCuda Pro SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 10TB Seagate Ironwolf ST10000VN0004 SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 8TB Seagate Ironwolf ST8000VN0022 SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 6TB Seagate Ironwolf ST6000VN0041 SEAGATE Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s

WD

HDD 8TB WD80EFAX WD

HDD 8TB WD80EFAX

6.280.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
HDD 6TB WD60EZAZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ quay 5400rpm
HDD 3TB WD30PURZ WD

HDD 3TB WD30PURZ

2.340.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 6TB WD60PURZ WD

HDD 6TB WD60PURZ

5.050.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 8TB WD80PURZ WD

HDD 8TB WD80PURZ

7.120.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100PURZ WD

HDD 10TB WD100PURZ

9.430.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100EFAX WD

HDD 10TB WD100EFAX

8.050.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 10TB WD101KRYZ WD

HDD 10TB WD101KRYZ

13.950.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 8TB WD8003FRYZ WD

HDD 8TB WD8003FRYZ

11.450.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD2005FBYZ WD

HDD 2TB WD2005FBYZ

3.795.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD6003FFBX WD

HDD 6TB WD6003FFBX

5.920.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
HDD 1TB Toshiba DT01ABA100V TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 500GB TOSHIBA SATA 3 TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 3
HDD 2TB Toshiba Sata TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi

HDD 2TB Toshiba Sata

1.575.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3
HDD 3TB Toshiba Sata TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi

HDD 3TB Toshiba Sata

2.090.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3
HDD 4TB Toshiba Sata TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi

HDD 4TB Toshiba Sata

3.045.000 đ
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3
HDD 5TB Toshiba Sata TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi

HDD 5TB Toshiba Sata

3.990.000 đ
 • Dung lượng: 5TB
 • Giao tiếp: SATA 3
HDD 6TB Toshiba Sata TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi

HDD 6TB Toshiba Sata

4.950.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3
HDD 1TB TOSHIBA SATA TOSHIBA Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3