Danh mục sản phẩm
Ổ cứng HDD 6TB Seagate SkyHawk ST6000VX001 SEAGATE
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB SEAGATE FireCuda ST2000DX002
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Tốc độ: 7200 vòng/phút
Ổ cứng HDD 14TB SEAGATE SkyHawk AI Surveillance ST14000VE0008 SEAGATE
 • Dung lượng: 14TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 12TB SEAGATE SkyHawk AI Surveillance ST12000VE0008 SEAGATE
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 10TB SEAGATE SkyHawk AI Surveillance ST10000VE0008 SEAGATE
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB SEAGATE BarraCuda ST6000DM003 SEAGATE
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 3TB Seagate BarraCuda ST3000DM007 SEAGATE
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 8TB Seagate Ironwolf ST8000VN004
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB Seagate Ironwolf ST6000VN0033 SEAGATE
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Ironwolf ST4000VN008 SEAGATE
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 3TB Seagate Ironwolf ST3000VN007 SEAGATE
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Ironwolf ST2000VN004 SEAGATE
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s

WD

Ổ cứng HDD 12TB WD120EFAX WD
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6.0 Gb/s
 • Tốc độ: 5400RPM
Ổ cứng HDD 10TB WD101EFAX WD
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6.0 Gb/s
 • Tốc độ: 5400RPM
Ổ cứng HDD 4TB WD40EFAX WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 5400 rpm
Ổ cứng HDD 8TB WD82PURZ WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 7200rpm
Ổ cứng HDD 2TB WD20EZAZ WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB WD60EFAX WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
Ổ cứng HDD 2TB WD20EFAX (Red) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 5400rpm
Ổ cứng HDD 8TB WD80EFAX WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
Ổ cứng HDD 6TB WD60EZAZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ quay 5400rpm
Ổ cứng HDD 3TB WD30PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB WD60PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB WD6003FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB Toshiba P300 3.5" SATA 3 HDWD110UZSVA
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3