Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC
HDD 500GB Seagate BarraCuda ST500DM009SEAGATE
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 6TB SEAGATE BarraCuda ST6000DM003SEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: SEAGATE
HDD 3TB Seagate BarraCuda ST3000DM007SEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
HDD 12TB Seagate Ironwolf ST12000VN0007SEAGATE
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s
HDD 4TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 6TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 8TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 10TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 12TB Seagate BarraCuda ProSEAGATEtặng thẻ điện thoại
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 10TB Seagate Ironwolf ST10000VN0004SEAGATE
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 8TB Seagate Ironwolf ST8000VN0022SEAGATE
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 6TB Seagate Ironwolf ST6000VN0041SEAGATE
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Seagate
HDD 3TB WD30PURZWD

HDD 3TB WD30PURZ

2.490.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 6TB WD60PURZWD

HDD 6TB WD60PURZ

5.215.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 8TB WD80PURZWD

HDD 8TB WD80PURZ

7.700.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100PURZWD

HDD 10TB WD100PURZ

10.050.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100EFAXWD

HDD 10TB WD100EFAX

8.160.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 10TB WD101KRYZWD

HDD 10TB WD101KRYZ

14.950.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD8003FRYZWD

HDD 8TB WD8003FRYZ

11.450.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD2005FBYZWD

HDD 2TB WD2005FBYZ

3.795.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6003FFBXWD

HDD 6TB WD6003FFBX

6.496.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold)WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD4002FYYZ (Gold)WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6003FZBX (Black)WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 10TB Toshiba MD06ACA10TVTOSHIBA
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gbit/s
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 1TB Toshiba DT01ABA100VTOSHIBA
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 500GB TOSHIBA SATA 3TOSHIBA
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: TOSHIBA
HDD 2TB Toshiba SataTOSHIBA

HDD 2TB Toshiba Sata

1.575.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 3TB Toshiba SataTOSHIBA

HDD 3TB Toshiba Sata

2.090.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 4TB Toshiba SataTOSHIBA

HDD 4TB Toshiba Sata

3.045.000 đ
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 5TB Toshiba SataTOSHIBA

HDD 5TB Toshiba Sata

3.990.000 đ
 • Dung lượng: 5TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 6TB Toshiba SataTOSHIBA

HDD 6TB Toshiba Sata

5.390.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: Toshiba
HDD 1TB TOSHIBA SATA

HDD 1TB TOSHIBA SATA

1.080.000 đ
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Hãng sản xuất: TOSHIBA