Danh mục sản phẩm
RAM 2GB G.Skill F2 6400CL5S 2GBNT Bus 800
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Bus 1600MhzKINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB TEAM Elite Bus 1600 MhzTEAM
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: TEAM Elite
RAM 4GB Kingston Bus 1600Mhz KVR16LN11/4KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury (xanh)KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Team Elite Bus 1600TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Team
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Corsair Bus 1600 CMZ8GX3M1A1600 C10CORSAIR
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM 16GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus)KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus)KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 2666MhzKINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2666MhzKINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 2666MhzKINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB TEAM ELITE TED48G2666C1901TEAM
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB TEAM ELITE TED44G2666C1901TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GISG.SKILL

RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GIS

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 4GB (4GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 32GB Corsair CMK32GX4M2A2666C16CORSAIR
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2666 MHz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM 32GB Corsair CMK32GX4M2A2400C14CORSAIR
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM 16GB Corsair CMK16GX4M2A2400C14CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM Server 16GB Kingston Bus 2133MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston