Danh mục sản phẩm
RAM Desktop G.SKILL 4GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C11S-4GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600 Mhz
RAM Desktop G.SKILL 8GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C11S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600 Mhz
RAM Desktop Kingston 4GB DDR3 Bus 1600Mhz KVR16N11S8/4WP KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingston 8GB DDR3 Bus 1600Mhz KVR16N11/8WP KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Corsair 4GB DDR3 Bus 1333Mhz CMX4GX3M1A1333C9 CORSAIR
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1333MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 Bus 1600Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 Bus 1600Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Corsair 4GB DDR3 Bus 1600Mhz CMZ4GX3M1A1600C9 CORSAIR
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600MHz
RAM Desktop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2666MHz KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Desktop Kingston 4GB DDR3 Bus 1600Mhz KVR16LN11/4WP KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingston 8GB DDR3 Bus 1600Mhz KVR16LN11/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 4GB DDR3 Bus 1600Mhz HX316C10F/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop G.Skill 4GB DDR4 Bus 2400Mhz F4-2400C17S-4GNT G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
RAM Desktop G.Skill 4GB DDR4 Bus 2400Mhz F4-2400C17S-4GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB (1 x 4GB)
 • Tốc độ Bus: 2400 Mhz
RAM Desktop Kingston 4GB DDR4 Bus 2666Mhz KVR26N19S6/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2400Mhz (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2400Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2666Mhz F4-2666C19S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666 Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-8GVKB G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingston 8GB DDR4 Bus 2666Mhz KVR26N19S8/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2800MHz F4-2800C17S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ Bus: 2800MHz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 2800Mhz F4-2800C17S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ Bus: 2800 Mhz
RAM Desktop Corsair 8GB DDR4 Bus 2666Mhz CMK8GX4M1A2666C16 CORSAIR
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200MHz F4-3200C16S-8GVRB G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingmax 8GB DDR4 HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
Ram Desktop Kingston 32GB DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5200MHz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600MHz ... G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600MHz
RAM Server Kingston 16GB Bus 2666MHz KSM26RS4/16MEI KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Server Kingston 8GB Bus 2666MHz KSM26ES8/8ME KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Server Kingston 16GB Bus 2666MHz KSM26ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Server Kingston 16GB Bus 2400MHz KSM24ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
RAM Server Kingston 8GB Bus 2400MHz KSM24ES8/8ME KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz