Danh mục sản phẩm
RAM 2GB G.Skill F2 6400CL5S 2GBNT Bus 800
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Bus 1600MhzKINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB TEAM Elite Bus 1600 MhzTEAM
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: TEAM Elite
RAM 4GB TEAM Zeus Bus 1600MhzTEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: TEAM
RAM 8GB TEAM Zeus Bus 1600MhzTEAM
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Team
RAM 4GB Kingston Bus 1600Mhz KVR16LN11/4KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury (xanh)KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Team Elite Bus 1600TEAM
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Team
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GIS
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB Kingmax Bus 3000Mhz Zeus RGBKINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2400C16D-16GFXRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2133C15D-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (4GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-2666C19D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 4GB Patriot PSD44G213381PATRIOT
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz
 • Hãng sản xuất: Patriot
RAM 16GB G.Skill F4-2133C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GNTG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15S-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM Server 16GB Kingston Bus 2133MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston