Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC
RAM 2GB G.Skill F2 6400CL5S 2GBNT Bus 800
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 800 Mhz
RAM 4GB Kingston DDR3L Bus 1600Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Corsair Bus 1600 CMZ8GX3M1A1600 C10 CORSAIR
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 2GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
Ram 4GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 4GB G.Skill F3 1600C11S 4GIS Bus 1600 G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM 2GB Kingston Bus 1600 KINGSTON

RAM 2GB Kingston Bus 1600

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 8GB ADATA Bus 2400 (Gold) ADATA
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C3600C18 CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3600Mhz
RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C3200C16 CORSAIR

RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C3200C16

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C3000C15 CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 16GB Corsair CMW16GX4M2C2666C16 CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 32GB Corsair CMR32GX4M4C3466C16 CORSAIR

RAM 32GB Corsair CMR32GX4M4C3466C16

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 32GB (4x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 32GB Corsair CMR32GX4M2C3200C16 CORSAIR

RAM 32GB Corsair CMR32GX4M2C3200C16

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 16GB Corsair CMR16GX4M2C3600C18W CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3600Mhz
RAM 16GB Corsair CMR16GX4M2C3000C15 CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 16GB Corsair CMR16GX4M2A2666C16 CORSAIR
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHz KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz