Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC
RAM 2GB G.Skill F2 6400CL5S 2GBNT Bus 800
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 800 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.SKILL
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 8GB Corsair Bus 1600 CMZ8GX3M1A1600 C10CORSAIR
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Corsair
RAM 2GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGMAX
Ram 4GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGMAX
RAM 4GB G.Skill F3 1600C11S 4GIS Bus 1600G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
 • Hãng sản xuất: G.Skill
RAM 2GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM 4GB Kingston Bus 1600KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGSTON
RAM 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GVRG.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 8GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGBKINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM 16GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGBKINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 8GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGBKINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-3600C19D-16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 3600 Mhz
RAM 32GB G.Skill F4-3000C16D-32GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (16GBx2)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GTZRG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM 16GB G.Skill F4-3000C16S-16GISBG.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 3000MHz
RAM 8GB G.Skill F4-3000C16S-8GISBG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GISG.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston
RAM Server 16GB Kingston Bus 2133MHzKINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
 • Hãng sản xuất: Kingston