Danh mục sản phẩm
Banner 2
Thẻ nhớ 64GB SD ApacerAPACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ 128GB SD Sandisk EXTREME PROSANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 95 MB/s Tốc độ Ghi: 90 MB/s
Thẻ nhớ SD 32GB Kingston 45Mb/sKINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 45Mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ 128GB SD SandiskSANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: 80mb/s
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ SD 64GB Sandisk 80mb/sSANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 80Mb/s
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ SD 16GB Sandisk UltraSANDISK
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: 80mb/s
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ 16GB SD Verbatim Class 10 43962VERBATIM
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: Class 10
 • Hãng sản xuất: Verbatim
Thẻ nhớ SD 32GB Verbatim Class 10VERBATIM
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Class 10
 • Hãng sản xuất: Verbatim
Thẻ nhớ SD 32GB Sandisk Ultra Class 10SANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: up to 80 MB/s
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ 32GB SDHC Extreme SandiskSANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: U3, UHS-I, 90MB/s R, 40MB/s W, 4x6, Lifetime Limited
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ SD 64Gb Kingston Class 10KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 45Mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ SD 32GB Sandisk UltraSANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: up to 48 MB/s
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ 128GB Micro-SD SanDisk Extreme ProSANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: Tốc độ ghi 90mb/s Tốc độ đọc 100mb/s
Thẻ nhớ 128GB Micro-SD ApacerAPACER
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ 64GB Micro-SD ApacerAPACER
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ 32GB Micro-SD ApacerAPACER
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ 16GB Micro-SD ApacerAPACER
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ 64GB Micro SD Transcend
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: 90MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
Thẻ nhớ 32GB Micro SD TranscendTRANSCEND
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 90MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
Thẻ nhớ 16GB Micro SD Transcend
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: 90MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk Extreme ProSANDISK
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Read 100MB/s
 • Hãng sản xuất: Sandisk
Thẻ nhớ 32GB Micro-SDHC SanDisk ExtremeSANDISK
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Read 100MB/s
 • Hãng sản xuất: SanDisk
Thẻ nhớ 32GB Micro-SD ToshibaKINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 100Mb/s
 • Hãng sản xuất: Toshiba
Thẻ nhớ 32GB Micro-SDHC TeamTEAM
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Class 10
 • Hãng sản xuất: Team