Danh mục sản phẩm
Phần mềm diệt virus Bitdefender Antivirus Plus Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus
Phần mềm diệt Virus Bitdefender Mobile Security Bitdefender
 • Tính năng: Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa, an toàn trong giao dịch trực tuyến; Dễ dàng sử dụng. Đơn giản để hiểu. Xử lý an ninh với Autopilot; Phục hồi thiết bị của bạn trong trường hợp mất mát hoặc trộm cắp;
Phần mềm diệt virus Bitdefender ANTI FOR MAC 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Bitdefender ANTI FOR MAC 1U/1Y
Phần mềm diệt virus Bitdefender Internet Security Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus
Phần mềm diệt Virus Trend Micro Internet Security 1PC 2021 TrendMicro
 • Tính năng: Internet Security, 1PC 2021
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (1 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (1 User)
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y
Phần mềm diệt Virus BkavPro 1User/năm BKAV
 • Tính năng: 1User/năm Internet Security
Phần mềm diệt Virus Kaspersky Internet Security 1 User Kaspersky
 • Tính năng: Internet Security (1 User)
Phần mềm diệt Virus Trend Micro Maximum Security 1PC TrendMicro
 • Tính năng: Trend Micro Maximum Security 1PC version 17 (2021) Box
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (3 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (3 User)
Phần mềm diệt Virus Trend Micro Internet Security 3PC TrendMicro
 • Tính năng: Trend Micro Internet Security 3PC version 17 (2021)
Phần mềm Microsoft KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Home 10 32 bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk ... Microsoft
 • Tính năng: Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Phần mềm Microsoft Windows Server 9EM-00653 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (số lượng đặt tối thiếu 8 bản)
Phần mềm Microsoft Windows Server 9EM-00652 Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic
Phần mềm Microsoft Win 10 Pro HAV-00060 Microsoft
Phần mềm Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 SNGL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (số lượng đặt tối thiếu 8 bản)
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-7JQ-01275 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd