Danh mục sản phẩm
Phần mềm diệt Virus Bitdefender Mobile Security Bitdefender
 • Tính năng: Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa, an toàn trong giao dịch trực tuyến; Dễ dàng sử dụng. Đơn giản để hiểu. Xử lý an ninh với Autopilot; Phục hồi thiết bị của bạn trong trường hợp mất mát hoặc trộm cắp;
Phần mềm diệt Virus Bitdefender Small Office 2 Sever + 4PCs Bitdefender
 • Tính năng: Bitdefender Small Office Pack mang lại sự tin cậy,Tiết kiệm chi phí và thời gian
Phần mềm diệt Virus TrendMicro Maximum Security 3PC 2021 TrendMicro
 • Tính năng: Maximum Security 3PC 2021
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (3 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (3 User)
Phần mềm diệt virus Kaspersky Anti Virus (1 User) Kaspersky
 • Tính năng: Anti Virus (1 User)
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 1U/1Y
Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 3U/1Y Bitdefender
 • Tính năng: Phần mềm diệt virus Bitdefender TOTAL 3U/1Y
Phần mềm Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 SNGL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (số lượng đặt tối thiếu 8 bản)
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019 ... Microsoft
 • Tính năng: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange EntCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs
Phần mềm Microsoft Windows Exchange StdCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange StdCAL 2016 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Exchange Server Ent 2016 SNGL OLP ... Microsoft
 • Tính năng: ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL OLP NL ... Microsoft
 • Tính năng: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft Office Home and Student 2019 English APAC ... Microsoft
Phần mềm Microsoft OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL 79P-05729 Microsoft
 • Tính năng: OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft Office Std 2019 SNGL OLP NL 021-10609 Microsoft
 • Tính năng: OfficeStd 2019 SNGL OLP NL
Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q7Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003 Microsoft
 • Tính năng: O365E3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd
Phần mềm Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2016 ... Microsoft
 • Tính năng: Office Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 Microsoft
 • Tính năng: SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL
Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-7JQ-01275 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158 Microsoft
 • Tính năng: SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd