Danh mục sản phẩm

WD

HDD 2TB WD My PassPort Portable WDBS4B0020BBK-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD My Passport NEW WDBYFT0030BBK-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD My Passport Ultra WDBTLG0010BGR-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Black-Gray
 • Bảo hành: 24 tháng
HDD 4TB WD My Book WDBBGB0040HBK-SENSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD My Passport Ultra New WDBFKT0030BGD-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
 • Màu sắc: Trắng vàng
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD My Passport NEW WDBYNN0010BBL/BRD/BWT-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 & 2.0
 • Màu sắc:  Xanh, đỏ, trắng
 • Hãng sản xuất: WD
SSD 256GB WD My Passport WDBK3E2560PSL-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible)
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
SSD 512GB WD My Passport WDBK3E5120PSL-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible)
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
SSD 1TB WD My Passport WDBK3E0010PSL-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible)
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
SSD 2TB WD My Passport WDBK3E0020PSL-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible)
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD My Passport Wireless Pro WDBVPL0010BBK-PESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD My Passport Wireless Pro WDBP2P0020BBK-PESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD My Passport Wireless Pro WDBSMT0030BBK-PESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD My Passport Wireless Pro WDBSMT0040BBK-PESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: Wi-Fi, SD card slot, USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD My Book Duo WDBFBE0060JBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD My Book Duo WDBFBE0080JBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Tốc độ: 290Mb/s
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 12TB WD My Book Duo WDBFBE0120JBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 16TB WD My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 16TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 20TB WD My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 20TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 0TB WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0000NCH-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 0TB
 • Giao tiếp: Gigabit Ethernet
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 0TB WD My Cloud EX4100 WDBWZE0000NBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 0TB
 • Giao tiếp: Gigabit Ethernet x 2. Power supply (DC in) x 2. USB 3.0 expansion port x 2 rear. USB 3.0 port with direct copy x 1 front
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 0TB WD My Cloud PR2100 WDBBCL0000NBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 0TB
 • Giao tiếp: Gigabit Ethernet x2
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 0TB WD My Cloud PR4100 WDBNFA0000NBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 0TB
 • Giao tiếp: Gigabit Ethernet x2
 • Màu sắc: Đen
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD My Cloud Home WDBVXC0080HWT-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD Element WDBU6Y0040BBK-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD My Passport Ultra New WDBFKT0020BGD-WESNWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 2TB WD My Passport Ultra New ...

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Black-Gray
 • Bảo hành: 24 tháng
HDD 1TB WD My Passport Ultra WDBTLG0010BGD-WESNWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 1TB WD My Passport Ultra ...

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 tương thích
 • Màu sắc: White-Gold
 • Bảo hành: 24 tháng
HDD 2TB WD My Passport Ultra New WDBFKT0020BGYWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD My Passport Ultra New WDBFKT0030BGY-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
HDD 4TB WD My Passport Ultra New WDBFKT0040BGY-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD My Passport NEW WDBYFT0040BBK/BBL-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
 • Màu sắc: Đen, xanh, cam, vàng, đỏ, trắng
 • Bảo hành: 36 tháng
HDD 2TB WD My Passport Portable WDBS4B0020BBL-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
 • Màu sắc: xanh
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD My Book WDBBGB0080HBK-SEN NEWWD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: tốc độ cao (5Gb/s)
 • Bảo hành: 36 tháng
HDD 3TB WD Element WDBU6Y0030BBK-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD My Passport NEW WDBYFT0030BBK/BRD-WESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen, đỏ, xanh, cam, trắng, vàng
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD My Passport NEW WDBYNN0010BBKWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Màu sắc:  Đen
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD My Cloud Home WDBVXC0060HWT-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 (5Gb/s)
 • Tốc độ: 5Gb/s
 • Bảo hành: 24 tháng
HDD 6TB WD My Book WDBBGB0060HBK-SEN NEWWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 36 tháng
HDD 4TB WD Element WDBBKG0040HBK-SESNWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD My Book WDBBGB0030HBK-SEN NEWWDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: 5Gb/s (Max)
 • Bảo hành: 36 tháng
 • Hãng sản xuất: WD