Danh mục sản phẩm

WD

Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BRD-WESN (Đỏ) WD

Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort ...

10.790.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BRD-WESN (Đỏ) WD

Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort ...

5.390.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000ARD-WESN (Đỏ) WD

Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort ...

3.090.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Đỏ
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BBL-WESN (Xanh) WD

Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort ...

10.790.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Xanh
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BBL-WESN (Xanh) WD

Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort ...

5.390.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Xanh
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000ABL-WESN (Xanh) WD

Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort ...

3.090.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Xanh
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort WDBAGF0020BGY-WESN (Xám) WD

Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort ...

10.790.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Xám
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BGY-WESN (Xám) WD

Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort ...

5.390.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Xám
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000AGY-WESN (Xám) WD

Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort ...

3.090.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Xám
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort SSD WDBAGF0020BGD-WESN (Vàng) WD

Ổ cứng SSD 2TB WD My PassPort SSD ...

10.790.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Vàng
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort WDBAGF0010BGD-WESN (Vàng) WD

Ổ cứng SSD 1TB WD My PassPort ...

5.390.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1 TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Vàng
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort WDBAGF5000AGD-WESN (Vàng) WD

Ổ cứng SSD 500GB WD My PassPort ...

3.090.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2
 • Màu sắc: Vàng
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s
Ổ cứng HDD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BRD-WESN WD

Ổ cứng HDD 1TB WD My Passport ...

1.530.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 12TB WD Black D10 Game Drive For Xbox ... WD
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 5TB WD Black P10 Game Drive For Xbox ... WD
 • Dung lượng: 5TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 3TB WD Black P10 Game Drive For Xbox ... WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 8TB WD Black D10 Game Drive WDBA3P0080HBK-SESN WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 5TB WD Black P10 Game Drive WDBA3A0050BBK-WESN WD
 • Dung lượng: 5TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 4TB WD Black P10 Game Drive WDBA3A0040BBK-WESN WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 2TB WD Black P10 Game Drive WDBA2W0020BBK-WESN WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB WD My Passport Go ... WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Blue
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB WD My Passport Go ... WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN WD

Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport ...

4.490.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Xanh
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN WD

Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport ...

4.490.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Đen
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN WD

Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport ...

2.610.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Đỏ
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBL-WESN WD

Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport ...

2.610.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
 • Màu sắc: Xanh
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN WD

Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport ...

2.610.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng HDD 1TB WD My Passport WDBYVG0010BBK-WESN WD

Ổ cứng HDD 1TB WD My Passport ...

1.530.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
Ổ cứng SSD 2TB WD My Passport WD My Passport ... WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible)
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB-C ready, USB 3.0 compatible
 • Màu sắc: bạc
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BBL-WESN WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB-C ready, USB 3.0 compatible
 • Màu sắc: Xanh
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL-WESN WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB-C ready, USB 3.0 compatible
 • Màu sắc: Bạc
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB-C ready, USB 3.0 compatible
 • Màu sắc: Xanh
Ổ cứng HDD 1TB WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL-WESN WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB-C ready, USB 3.0 compatible
 • Màu sắc: Bạc
Ổ cứng HDD 4TB WD My Book WDBBGB0040HBK-SESN WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 / USB 2.0 compatible
Ổ cứng HDD 1TB WD My Passport NEW WDBYNN0010BBL/BWT-WESN WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.0 & 2.0
 • Màu sắc:  Xanh, trắng
Ổ cứng SSD 1TB WD My Passport WDBKVX0010PSL-WESN WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible)
Ổ cứng HDD 16TB WD My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN WD
 • Dung lượng: 16TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
Ổ cứng HDD 20TB WD My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN WD
 • Dung lượng: 20TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
Ổ cứng HDD 0TB WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0000NCH-SESN WD
 • Dung lượng: 0TB
 • Giao tiếp: Gigabit Ethernet