Danh mục sản phẩm

Cáp sạc dành cho Laptop

Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 5.5 x 2.5 mm 65W Unitek C14116BK ... UNITEK

Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 5.5 x 2.5 mm 65W ...

139.000 đ

Tính năng: Sạc dữ liệu
Cổng kết nối: Đầu vào: ...
Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 4.5 x 3.0 mm 65W Unitek C14117BK ... UNITEK

Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 4.5 x 3.0 mm 65W ...

139.000 đ

Tính năng: Sạc dữ liệu
Chất liệu: Đang cập nhật
Tốc độ: Đang cập nhật
Cổng kết nối: Đầu vào: ...
Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 4.0 x 1.7 mm 65W Unitek C14118BK ... UNITEK

Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 4.0 x 1.7 mm 65W ...

139.000 đ

Tính năng: Sạc dữ liệu
Tốc độ: Đang cập nhật
Cổng kết nối: Đầu vào: ...
Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 4.5 x 3.0 mm 65W Unitek C14120BK ... UNITEK

Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 4.5 x 3.0 mm 65W ...

139.000 đ

Tính năng: Sạc dữ liệu
Cổng kết nối: Đầu vào: ...
Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 5.5 x 1.7 mm 65W Unitek C14119BK ... UNITEK

Cáp sạc USB-C Sang DC Jack 5.5 x 1.7 mm 65W ...

Liên hệ

Tính năng: Sạc dữ liệu
Cổng kết nối: Đầu vào: ...