Danh mục sản phẩm

APPLE - Macbook

Laptop Apple Macbook Air M1 MGN63SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-Core CPU, 7-Core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina (2560 x 1600)
Laptop Apple Macbook Air M1 MGN93SA/A (Silver) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 7-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina (2560 x 1600)
Laptop Apple MacBook Air M1 MGND3SA/A (Gold) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 7-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina (2560 x 1600)
Laptop Apple MacBook Air M2 MLXY3SA/A (Silver) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 8-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.6 inch
Laptop Apple MacBook Air M2 MLXW3SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: MacOS
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 8-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.6 inch
Laptop Apple MacBook Air M2 MLY13SA/A (Starlight) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: 8-core CPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.6 inch
Laptop Apple MacBook Pro M2 MNEP3SA/A (Silver) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Laptop Apple MacBook Pro M2 MNEH3SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Laptop Apple MacBook Air M2 MLY03SA/A (Silver) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13.6 inch
Laptop Apple MacBook Air M2 MLY43SA/A (Midnight) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13.6 inch
Laptop Apple MacBook Air M2 MLXX3SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13.6 inch
Laptop Apple MacBook Pro M2 MNEQ3SA/A (Silver) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Laptop Apple MacBook Pro M2 MNEJ3SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 8GB
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Laptop Apple MacBook Pro M2 Z16T0003W (Silver) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 24GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Laptop Apple MacBook Pro M2 Z16R0003W (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac Os
 • Chíp xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU
 • Bộ nhớ Ram: 24GB
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook Air MVFK2SA/A (Silver) APPLE

Macbook Air MVFK2SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.6GHz up to 3.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 128GB SSD
 • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 617
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook Air MVFH2SA/A (Space Gray) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.6GHz up to 3.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 128GB SSD
 • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 617
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook Air MVFM2SA/A (Gold) APPLE

Macbook Air MVFM2SA/A (Gold)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.6GHz up to 3.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 128GB SSD
 • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 617
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook MUHQ2SA/A (Silver) APPLE

Macbook MUHQ2SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.4GHz up to 3.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 128GB SSD
 • Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 645
 • Màn hình: 13.3" Retina
Macbook MUHN2SA/A (Space Gray) APPLE

Macbook MUHN2SA/A (Space Gray)

Ngừng kinh doanh
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.4GHz up to 3.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 128GB SSD
 • Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 645
 • Màn hình: 13.3" Retina
Macbook Air MVFJ2SA/A (Space Gray) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.6GHz up to 3.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 617
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook Air MVFL2SA/A (Silver) APPLE

Macbook Air MVFL2SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.6GHz up to 3.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 617
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook Air MVFN2SA/A (Gold) APPLE

Macbook Air MVFN2SA/A (Gold)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.6GHz up to 3.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 617
 • Màn hình: 13.3 inch Retina
Macbook MUHR2SA/A (Silver) APPLE

Macbook MUHR2SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.4GHz up to 3.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 645
 • Màn hình: 13.3" Retina
Macbook MUHP2SA/A (Space Gray) APPLE

Macbook MUHP2SA/A (Space Gray)

Ngừng kinh doanh
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 1.4GHz up to 3.9GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 645
 • Màn hình: 13.3" Retina
Macbook Pro MR9Q2SA/A (Grey) APPLE

Macbook Pro MR9Q2SA/A (Grey)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: OS X
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 Turbo Boost up to 3.8GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 655
 • Màn hình: 13.3 inch
Macbook Pro MR9R2SA/A (Grey) APPLE

Macbook Pro MR9R2SA/A (Grey)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: OS X
 • Chíp xử lý: Intel Core i5 Turbo Boost up to 3.8GHz
 • Bộ nhớ Ram: 8GB 2133MHz
 • Ổ đĩa cứng: 512GB
 • Card đồ họa: Intel Iris Graphics 650
 • Màn hình: 13.3 inch
Macbook Pro 2019 MV902SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 2.6GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB 2400MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Radeon Pro 555X 4GB GDDR5
 • Màn hình: 15.4"
Macbook Pro MR932SA/A (Grey) APPLE

Macbook Pro MR932SA/A (Grey)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: OS X
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 Turbo Boost up to 4.1GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB 2400MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB
 • Card đồ họa: Radeon Pro 555X with 4GB of GDDR5
 • Màn hình: 15.4 inch
Macbook Pro MR972SA/A (Silver) APPLE

Macbook Pro MR972SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: OS X
 • Chíp xử lý: Intel Core i7 Turbo Boost up to 4.3GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB 2400MHz
 • Ổ đĩa cứng: 512GB
 • Card đồ họa: Radeon Pro 560X with 4GB of GDDR5
 • Màn hình: 15.4 inch
Macbook Pro 2019 MV912SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Intel Core i9 2.3GHz
 • Bộ nhớ Ram: 16GB 2400MHz
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Card đồ họa: Radeon Pro 560X 4GB GDDR5
 • Màn hình: 15.4"
Macbook Pro Z11F000CF (Silver) APPLE

Macbook Pro Z11F000CF (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Apple M1 chip with 8‑core CPU/8‑core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 16GB unified memory
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
Macbook Pro Z11B (Space Grey) APPLE

Macbook Pro Z11B (Space Grey)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Apple M1 chip with 8‑core CPU/8‑core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 16GB unified memory
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
Macbook Pro Z11D000E5 (Silver) APPLE

Macbook Pro Z11D000E5 (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Apple M1 chip with 8‑core CPU/8‑core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 16GB unified memory
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
Macbook Air Z124000DE (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: M1 chip 8-core CPU/7-core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 16GB unified memory
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina (2560 x 1600)
Macbook Air Z12A0004Z (Gold) APPLE

Macbook Air Z12A0004Z (Gold)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: M1 chip 8-core CPU/7-core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 16GB unified memory
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina (2560 x 1600)
Macbook Air Z127000DE (Silver) APPLE

Macbook Air Z127000DE (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: M1 chip 8-core CPU/7-core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 16GB unified memory
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13.3 inch Retina (2560 x 1600)
Macbook Pro MYD92SA/A (Space Grey) APPLE
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Apple M1 chip with 8‑core CPU/8‑core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 8GB unified
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
Macbook Pro MYDC2SA/A (Silver) APPLE

Macbook Pro MYDC2SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Apple M1 chip with 8‑core CPU/8‑core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 8GB unified
 • Ổ đĩa cứng: 512GB SSD
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
Macbook Pro MYDA2SA/A (Silver) APPLE

Macbook Pro MYDA2SA/A (Silver)

Ngừng kinh doanh
 • Hệ điều hành: Mac OS
 • Chíp xử lý: Apple M1 chip with 8‑core CPU/8‑core GPU, 16-core Neural Engine
 • Bộ nhớ Ram: 8GB unified
 • Ổ đĩa cứng: 256GB SSD
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone