Danh mục sản phẩm

CAMERA 4 IN 1

CAMERA 4 IN 1 POC KBVISION KX-2004iS4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25fps@2MP
 • Nguồn: DC 12V / PoC
CAMERA 4 IN 1 POC KBVISION KX-2001iS4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25fps@2MP
 • Nguồn: DC 12V / PoC
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2004CA KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2005C KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2004C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2003C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2002S4TTN KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2001S4TTN KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2012S4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2011S4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2002C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2001C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080)
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-2012C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1012S4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1011S4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1002SX4TTN KBVISION Giảm 100k
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1001S4TTN KBVISION Giảm 100k
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1001C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1002C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1003C4TTN KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V
CAMERA 4 IN 1 KBVISION KX-1004C4 KBVISION
 • Độ phân giải: 25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
 • Nguồn: DC 12V