Danh mục sản phẩm

Cân in mã vạch

Cân in mã vạch TOPCASH LV-80D TOPCASH
  • Màn hình: Thông tin chi tiết thể hiện trên màn hình + Tên hàng 16 ký tự + Trọng lượng 5 số + Đơn giá 5 số + Thành tiền 6 số
  • Cổng kết nối: 1 x LAN, 1 x RS-232
  • Kiểu in: Kiểu in nhiệt, khổ giấy 58mm